หน้าแรก NEWS Upcycling the Oceans, Thailand ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ขยะและท้องทะเล

Upcycling the Oceans, Thailand ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ขยะและท้องทะเล

0
Upcycling the Oceans, Thailand ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ขยะและท้องทะเล

“Upcycling the Oceans, Thailand” คือ โครงการที่ประสบผลสำเร็จในประเทศสเปน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้กลุ่มประมงเรือเล็กและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเล และร่วมเก็บขยะในทะเลเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่า ด้วยการแปรรูปเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นภายใต้แบรนด์ Ecoalf

จากความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การริเริ่มโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) และมูลนิธิ Ecoalf โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างคุ้มค่า โดยการเก็บขยะพลาสติกในทะเลและนำมาแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบด้วยนวัตกรรม แล้วนำมาพัฒนาและออกแบบเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงขึ้น

‘คุณ’ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Upcycling the Oceans, Thailand
ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ขยะและท้องทะเล

1 กันยายน 2560
ชวนกันมาดำน้ำและเก็บขยะกับ ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ และ ‘มิว นิษฐา’ ที่ เกาะเสม็ด 

ดำน้ำ ‘ฟรี’ (จำนวนจำกัด) สำหรับ

1. ผู้มีใบอนุญาตดำน้ำ
2. ต้องผ่านการดำน้ำมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 30 Dive
3. ดำน้ำครั้งล่าสุด หลัง 1 มกราคม 2560

เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Upcyclingtheoceansthailand

What is “Upcycling the Oceans, Thailand” ?

Upcycling the Oceans is a successful project that originated in Spain. It creates awareness among fishermen’s organizations and the public about the problem of plastic waste, working with them to collect plastic waste from the sea and upcycling it into fabrics for ECOALF-brand products. Based on this success, the Tourism Authority of Thailand, PTT Global Chemical PLC, and the ECOALF Foundation have joined together to initiate the “Upcycling the Oceans Thailand” project. It aims to conserve and restore marine natural resources and ecosystems by collecting plastic waste from the sea. This waste material is upcycled for added value, using innovative technologies to make quality clothing with fashionable designs.

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments