หน้าแรก คู่มือระยอง เที่ยวน้ำตก ขุนเขา

เที่ยวน้ำตก ขุนเขา

จังหวัดระยอง ไม่ได้มีแค่ทะเล เกาะ และสวนผลไม้ เพียงเท่านี้ แต่ยังมีที่ท่องเที่ยวระยองที่สวยงามอย่างน้ำตกและป่าเขาลำเนาไพรอีกด้วย อาทิ น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกคลองปลาก้าง เขาวง  เขานางหย่อง เมืองระยองยังมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติ และได้มีการประกาศในเป็นอุทยานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2518 ที่มีพื้นที่ 52,300 ไร่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ป่าเขาชะเมาและป่าเขาวง จนกระทั่งป่าเขาชะเมาเป็นป่าดงดิบผืนสุดท้ายของจังหวัดระยองที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำประแสและลำธารอีกจำนวนมาก เช่น คลองหิน คลองพลูคลองน้ำใส ส่วนป่าเขาวงก็มีถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยงดงาม หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ รักป่าไม้ ที่พร้อมให้คุณได้ไปเติมเต็มความสุขและได้พักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติอันสวยงามในผืนเขตป่าไม้อุทยานแห่งชาติของเมืองระยอง