หน้าแรก UPDATE “ระยอง” เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

“ระยอง” เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0
“ระยอง” เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ระยอง เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดระยอง ระหว่าง 1- 30 กันยายนนี้

   วัน, เวลา 

วันที่ 1-30 กันยายน 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  อำเภอ/ส่วนราชการ

   สถานที่รับสมัคร 
ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดระยอง

 

  คุณสมบัติผู้สมัคร
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ข้าราชการ (พลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน ส่วนกรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้

 

  หลักฐานการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย

 

  ประเภทงานที่รับสมัคร
– งานดอกไม้จันทน์(การจัดซุ้ม/แจก/รับเชิญดอกไม้จันทน์)
งานประชาสัมพันธ์(ปชส./ต้อนรับ/รับรองประชาชน)
งานโยธา(จัดสถานที่/ดูแลความสะอาด ก่อนและหลัง)
งานขนส่ง(รับ ส่งประชาชน อำนวยความสะดวก)
งานบริการประชาชน (จัดหาอาหาร น้ำดื่ม ร่วม เสื้อกันฝน)
งานแพทย์(FABLS เส้นทางฉุกเฉิน)
งานรักษาความปลอดภัย (ก่อน – หลังงาน)
งานจราจร (จอดรถ/เส้นทาง/การแจ้งอุบัติเหตุจราจร)

 

  เวลาการปฏิบัติงาน
18 – 31 ตุลาคม 2560

 

  ผู้สมัครจะได้รับสิ่งของพระราชทาน
– บัตรประจำตัวจิตอาสา
– บัตรประจำตัวจิตอาสาสมัคร ตาม ประเภทงาน
– เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ ปลอกแขน เด็กต่ำกว่า 17 ปี จะได้รับกระปุกออมสิน

 

ส่วนต่างประเทศ รับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล 93 แห่ง ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับจิตอาสาเฉพาะกิจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1510 และ 1511 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (10 คู่สาย) นอกเวลาราชการ ติดต่อได้ที่เบอร์ 1548

 

ทั้งนี้จังหวัดระยองเชิญชวนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เวลา วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ  ผู้สมัคร ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทุกกลุ่ม ส่วนกรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจแล้ว  สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้ ห้วงเวลาปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560

 

——————-
สถิติการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดระยอง ดังนี้
  1. จำนวนผู้ลงทะเบียนประจำวันที่ 11 กันยายน 2560 รวม 575 คน
  2. ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2560 รวม 4,374 คน
  3. รวมจำนวนจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งหมด แยกจำนวน 8 ประเภท ดังนี้
        3.1 ประเภทดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,213 คน
        3.2 ประเภทประชาสัมพันธ์ จำนวน 705 คน
        3.3 ประเภทโยธา จำนวน 289 คน
        3.4 ประเภทขนส่ง จำนวน 278 คน
        3.5 ประเภทบริการประชาชน จำนวน 718 คน
        3.6 ประเภทแพทย์ จำนวน 601 คน
        3.7 ประเภทรักษาความปลอดภัย จำนวน 270 คน
        3.8 ประเภทจราจร จำนวน 300 คน
  4. แยกจำนวนเป็นอำเภอ ดังนี้
        4.1 อำเภอเมืองระยอง จำนวน 953 คน
        4.2 อำเภอบ้านฉาง จำนวน 629 คน
        4.3 อำเภอแกลง จำนวน 773 คน
        4.4 อำเภอกงวังจันทร์ จำนวน 267 คน
        4.5 อำเภอบ้านค่าย จำนวน 370 คน
        4.6 อำเภอปลวกแดง จำนวน 147คน
        4.7 อำเภอเขาชะเมา 311 คน
        4.8 อำเภอนิคมพัฒนา จำนวน 349 คน
มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 4,374 คน

ที่มา : ภัศกมล / นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments