หน้าแรก UPDATE “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” โครงการป่าในเมือง จังหวัดระยอง

“ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” โครงการป่าในเมือง จังหวัดระยอง

0
“ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” โครงการป่าในเมือง จังหวัดระยอง

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ณ สวนสาธารณโขดปอ ชุมชนเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองระยอง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 , จังหวัดระยอง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง , เทศบาลนครระยอง , เทศบาลตำบลเนินพระ , บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ , บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ในพื้นที่จำนวน 500 ไร่ เพื่อจัดทำศาลาเรียนรู้ ศาลาพักผ่อน สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ท่าเทียบเรือ 2 จุด และอาคารสำนักงานโครงการ และพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระยองได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC  ตามนโยบาย “สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments