หน้าแรก UPDATE เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฎิบัติการ (OETC)

เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฎิบัติการ (OETC)

0
เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฎิบัติการ (OETC)

เมื่อวันนี้ (11 กันยายน) เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฎิบัติการ หรือ Operation Excellence Training Center (OETC) เพื่อฝึกฝนให้พนักงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ควบคู่ปฏิบัติจริง และเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเราให้มีความเป็นเลิศด้านปฎิบัติการและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยได้นำรูปแบบการเรียนรู้ระดับ World Class ที่เรียกว่า 70 :20:10 มาใช้ ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับจาก Learning Organization ทั่วโลกว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด

การเรียนรู้แบบ 70:20:10 เป็นการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้หลายๆ แบบเข้าไว้ด้วยกัน คือ 70% เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 20% เป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่น และอีก 10% สุดท้าย เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเรียนรู้แนวใหม่ให้ความสำคัญกับการลงมือทำ ให้เกิดประสบการณ์จริงมากกว่าการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน
ภายในงานมีคุณชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ กล่าวรายงาน การเปิดศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฎิบัติการ หรือ Operation Excellence Training Center (OETC) อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแสดงความยินดี

PIC 4 PIC1
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฎิบัติการ หรือ Operation Excellence Training Center (OETC)
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล มาบตาพุด จ. ระยอง ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในเอสซีจี เคมิคอลส์ และองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกในด้านเทคนิคการผลิตและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนา และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้แบบเจาะลึก เข้มข้น ให้ผู้เรียนได้สัมผัสและรับรู้จากประสบการณ์จริง เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยถ่ายทอดโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกว่า 25 ปี

ปัจจุบัน OETC มีหลักสูตรพร้อมให้การอบรมกว่า 90 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น ด้านการผลิต ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพ ด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น

PIC3

 

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments