เอสซีจี เคมิคอลส์ ปลูกฝังแนวคิดวิถีพอเพียงให้เยาวชน จ.ระยอง ผ่านกิจกรรม “เฟรนด์คลับ ทำนา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด”‏

0
2157

เมื่อเร็วๆนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านโครงการเฟรนด์คลับ ทำนา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา ด้วยการดำนาปลูกข้าว การปลูกผักไฮ โดรโปนิกส์แบบครัวเรือน การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณพื้นที่สาธารณะ  กลุ่มท่าเรือแกลง อ.แกลง จ.ระยอง มีน้องๆ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และเทศบาลตำบลทับมา ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี กว่า 120คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

1436586502082 1436586517234
20150711_093300

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments