หน้าแรก หาเที่ยว “สะพานประแสสิน” จุดชมวิวแห่งใหม่ ของจังหวัดระยอง

“สะพานประแสสิน” จุดชมวิวแห่งใหม่ ของจังหวัดระยอง

0
“สะพานประแสสิน”  จุดชมวิวแห่งใหม่ ของจังหวัดระยอง

Prasasin01
“สะพานประแสสิน” จุดชมวิวแห่งใหม่ ของจังหวัดระยอง มองเห็นทัศนียภาพ 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งทะเลและฝั่งชุมชนประแส เป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแส ที่มีความยาวทั้งหมด 2,090 เมตร หรือ 2.09 กิโลเมตร โดยสะพานหลักช่วงข้ามแม่น้ำมีความยาว 889.6 เมตร ทางยกระดับเชิงสะพาน (เทศบาลปากน้ำประแสร์) 620 เมตร ทางยกระดับเชิงสะพาน (ตำบลเนินฆ้อ) 580 เมตร นี่คือเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางน้ำระหว่าง บ้านแหลมสน ต.เนินฆ้อ และ ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง สู่การสัญจรทางบกเพื่อย่นระยะเวลาของทั้งสองฝั่งให้สั้นลง และเป็นถนนสายรองเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิต จาก จ.ระยอง สู่จันทบุรีและตราดได้อย่างต่อเนื่อง

Prasasin00

Prasasin02

Prasasin03

Prasasin05

Prasasin07
Prasasin06

Prasasin09

Source : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม / ณ ปากน้ำประแส แกลง ระยอง

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments