หน้าแรก หาเรื่อง วัดนาตาขวัญ จ.ระยอง

วัดนาตาขวัญ จ.ระยอง

0
วัดนาตาขวัญ จ.ระยอง

วัดเก่าแก่ในระยอง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุประมาณ 300 กว่าปี อยู่ในพระอุโบสถหลังเก่า

พระอุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารก่อผนังสูง ชั้นหลังคาซ้อนลดหลั่นแอ่นเชิดหน้าหลังและผนังเอนสอบเข้าหากันเล็กน้อย จึงอาจเป็นอาคารพระอุโบสถที่มีความเก่าแก่ถึงสมัย อยุธยาตอนปลายหรือระยะแรกของสมัยรัตนโกสินทร์ที่ยังหลงเหลืออยู่
.
พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย
วางพระหัตถ์ซ้ายแบบหักข้อพระหัตถ์บนพระเพลา พระพักตร์กลมพระโอษฐ์เรียบหนา พระเนตรหรี่ต่ำ เม็ดพระศกเล็ก มีรัศมีเป็นยอดแหลม ครองจีวรห่มเฉียงชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลายตัด นับเป็นงานช่างที่แสดงพื้นถิ่นของระยองอาจเป็นช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ลงมาแล้ว
.


พระอุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๗๕ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานอุโบสถเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่รองรับตัวอาคาร มีประตูทางเข้าออกอาคารเฉพาะด้านหน้า ๑ ประตู ผนังด้านข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ ๕ ช่อง ผนังด้านหลังทึบ หลังคาทรงจั่วซ้อนกัน ๒ ชั้น เรียงกัน ๓ ตับ มุงด้วยกระเบื้องดินเผาหน้าบันก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ เดิมเป็นไม้แกะสลัก (ปัจจุบันผุพังหมดแล้ว) ด้านหน้ามีชายคาพาไลออกไป ๑ ห้อง ทำช่องทางเข้าออกด้านข้าง ๒ ช่อง ภายในอุโบสถมีพระประธานปูนปั้นมารวิชัยตั้งอยู่บนฐานสิงห์ ซื่งมีฐานปัทม์รองรับอีกชั้น รอบอุโบสถทั้ง ๘ ทิศ ประดับฐานใบเสมาก่ออิฐถือปูนสำหรับตั้งใบเสมาล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีบันไดประดับเสาหัวเม็ดขึ้นลงด้านข้างด้านละ ๒ บันได ส่วนเจดีย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐฉาบปูน ตั้งอยู่บนฐานปัทม์แปดเหลี่ยม เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมากรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะโบราณสถานอุโบสถหลังเก่า

.
ตามประวัติท้องถิ่นกล่าวว่ามีชายชื่อ ตาขวัญ ซึ่งไม่มีบุตร ภรรยาและได้บริจาคที่นาตนเองให้ สร้างวัดขึ้น ในปี พ.ศ. 2335 บ้างก็กล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายราว พ.ศ. 2200
.

🔰 : วัดนาตาขวัญ
📍 : ตำบลนานาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

🚘 : https://goo.gl/maps/vDmysi9noQBwk7ao7

ที่มาข้อมูล : โครงการเส้นทางแห่งความสุขกับ GC / โครงการวิจัยประวัติวัฒนธรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์ระยอง / วัดนาตาขวัญ

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments