หน้าแรก Rayong Today ครั้งหนึ่ง..พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

ครั้งหนึ่ง..พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

0
ครั้งหนึ่ง..พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

ในวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี จังหวัดระยองได้กำหนดให้เป็น “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่งพระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยอง เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จวบจนวันนี้เป็นระยะเวลาร่วม 36 ปีแล้ว วันนี้ระยองฮิพ ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งทรงเสด็จทอดพระเนตรโครงการพัฒนาการเกษตรดอกรายตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ในเขตพื้นที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ชมกัน

—– พ.ศ. 2523 —–

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2523
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรโครงการพัฒนาการเกษตรดอกรายตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอปลวกแดง

Majesties-the-King-04
วันที่ 14 กรกฎาคม 2523 ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาการเกษตรดอกรายตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ในเขตพื้นที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง : 14 July 1980. Their Majesties the King and Queen accompanied by Their Royal Highnesses Princess Maha Chakri Sirindhorn and Princess Chulabhorn, observing the Royal Agricultural Development Project and visiting village at Pluak Daeng District, Rayong Province.

Majesties-the-King-05
วันที่ 14 กรกฎาคม 2523 ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาการเกษตรดอกรายตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ในเขตพื้นที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง : 14 July 1980. Their Majesties the King and Queen accompanied by Their Royal Highnesses Princess Maha Chakri Sirindhorn and Princess Chulabhorn, observing the Royal Agricultural Development Project and visiting village at Pluak Daeng District, Rayong Province.

ความเป็นมา
ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยอง เป็นสภาพป่าที่ถูกทำลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ รายได้ลดลง เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ประกอบกับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ ต่อความมั่งคงของประเทศชาติได้ ทรงเสด็จเยี่ยมศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ข้อ คือ

1. ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ การประมงเพื่อการบริโภค และสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤต นอกจากนั้นมูลสัตว์ยังทำเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยสำหรับปรับปรุงบำรุงดิน

2. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ โดยจัดให้มีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง 4 แปลง แปลงละ 4 ไร่ โดยปลูกบ้านพักอาศัยแบบชาวบ้าน ให้ราษฎรดำเนินการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กัน

3. ให้จัดเป็นศูนย์การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยดำเนินการแบบให้ราษฎรได้ยืมสัตว์พันธุ์ดีไปผสม หรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืน หรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยง

4. ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำเอาแบบอย่างการดำเนินงานและการจัดไร่นา ไปพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงไร่นาของตนเอง

—– พ.ศ. 2524 —–

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2524
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาปลวกแดงงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทรงปล่อยปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลากาดำและกุ้งก้ามกราม ลงในอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทรงทอดพระเนตรแปลงเพาะปลูกพืชไร่และพืชผักสวนครัว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีร่วมกันระหว่างกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ กองเรือยุทธการและกรมพลาธิการทหารบก

Majesties-the-King-01
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2524 ทรงทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาปลวกแดงงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทรงปล่อยปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลากาดำและกุ้งก้ามกราม ลงในอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

Majesties-the-King-02
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2524 ทรงทอดพระเนตรแปลงเพาะปลูกพืชไร่และพืชผักสวนครัว

Majesties-the-King-03
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2524 การฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีร่วมกันระหว่างกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ กองเรือยุทธการและกรมพลาธิการทหารบก

majesties-the-king-new
ขอบคุณภาพจากคุณ Somchai Kongsomboon Tor Sticker

ที่มา : สำนักราชเลขาธิการ / คุณ Somchai Kongsomboon Tor Sticker

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments