หน้าแรก UPDATE Event ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง” 2561

ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง” 2561

0
ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง” 2561

“เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง”
? วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2561
? ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พบกิจกรรม นั่งรถรางชมสวนผลไม้พร้อมชมการสาธิตการประกอบอาหารท้องถิ่น ไหว้พระวัดยายดา ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรี และเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียน พร้อมเลือกซื้อผลไม้สดๆ จากสวน การประกวดธิดาผลไม้รวม (Miss Mix Fruit), การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดพูดจาภาษาระยอง พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ต ศิลปินดัง ณ เวทีกลางเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง

กำหนดการ
งานผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง ประจาปี 2561
วันที่ 16– 24 มิถุนายน 2561

*******************

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 08.00 น. กิจกรรมการประกวดผลไม้
08.00 – 12.00 น. รับสมัครผลไม้เข้าประกวดผลไม้คุณภาพ
12.00 น. ตัดสินการประกวดผลไม้คุณภาพ
14.00 น. ประกาศผลการตัดสิน
เวลา 9.00 – 14.00 น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้พร้อมชมการสาธิตการประกอบอาหารท้องถิ่น
ไหว้พระ วัดยายดาชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรี และเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์ เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซื อผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 10.00 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขัน
– 10.00 น. แข่งกินผลไม้ ณ สวนลุงวีป / กิจกรรมแข่งปอกผลไม้ ณ สถานีรถราง
– 11.00น. แข่งขันการประกอบอาหารท้องถิ่น ณ สวนป้าจิ๋ม
– 13.00 น. แข่งขันแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา ๑๘.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงาน พร้อมกันบริเวณเวทีกลาง
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฯ
เวลา 19.45 น. ประธานฯ และคณะผู้จัดงานฯ เยี่ยมชมบริเวณงาน
เวลา ๒๐.00 น. ชมวงดนตรี วง BACK UP
เวลา 21.00 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ต และแสงสีเสียงจากศิลปินลูกทุ่ง ก็อต จักรพันธ์
ชมวงดนตรี วง BACK UP


วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้พร้อมชมการสาธิตการประกอบอาหารท้องถิ่น
ไหว้พระวัดยายดา ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรี
และเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซื อผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 10.00 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขัน
– ๑๐.๐๐ น. แข่งขันกินผลไม้ ณ สวนลุงวีป / กิจกรรมแข่งปอกผลไม้ ณ สถานีรถราง
– ๑๑.๐๐ น. แข่งขันประกอบอาหารท้องถิ่น ณ สวนป้าจิ๋ม
– ๑๓.๓๐ น. แข่งขันการแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา 18.00 น. การแสดงดนตรี วง back up
เวลา 19.00 น. การประกวด “ธิดาชาวสวน”
เวลา 21.30 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ต และแสงสีเสียงจากศิลปิน อาร์ต อัศนัย มาสเตอร์คีย์
การแสดงดนตรี วง back up


วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้ ไหว้พระวัดยายดา ชมการสาธิตการแปรรูปผลไม้
ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรีและเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซือผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 13.30 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขัน การแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา 18.30 น. การแสดงดนตรี วง back up
เวลา 20.30 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสงสีเสียงจากศิลปิน สามสาวแสงตะวัน
การแสดงดนตรี วง back up


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้ ไหว้พระวัดยายดา ชมการสาธิตการแปรรูปผลไม้
ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรีและเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซื อผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 13.30 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขันการแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา 18.30 น. การแสดงดนตรี วง back up
เวลา 21.00 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสงสีเสียงจากศิลปิน ต่าย อรทัย
การแสดงดนตรี วง back up


วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้ ไหว้พระวัดยายดา ชมการสาธิตการแปรรูปผลไม้
ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรีและเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซื อผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 13.30 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขันการแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา 18.30 น. การแสดงดนตรี วง back up
เวลา 21.00 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสงสีเสียงจากศิลปิน แพรวา พัชรี
การแสดงดนตรี วง back up


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้ ไหว้พระวัดยายดา ชมการสาธิตการแปรรูปผลไม้
ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรีและเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซื อผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 13.30 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขันการแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา 18.30 น. กิจกรรมประกวด “ร้องเพลงลูกทุ่ง” ประเภททั่วไป อายุ ๑๕ ปี ขึ นไป
การแสดงดนตรี วง back up
เวลา 21.00 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสงสีเสียงจากศิลปิน มนต์แคน แก่นคูณ
การแสดงดนตรี วง back up


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้ ไหว้พระวัดยายดา ชมการสาธิตการแปรรูปผลไม้
ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรีและเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซื อผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 13.30 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขันการแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา 19.00 น. กิจกรรมประกวด “พูดจาภาษาระยอง” ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี
การแสดงดนตรี วง back up
เวลา 21.00 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสงสีเสียงจากศิลปิน มนต์สิทธิ์ ค้าสร้อย
การแสดงดนตรี วง back up


วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้พร้อมชมการสาธิตการประกอบอาหารท้องถิ่น
ไหว้พระวัดยายดา ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรี
และเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซื อผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 10.00 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขัน
– ๑๐.๐๐ น. แข่งกินผลไม้ ณ สวนลุงวีป / กิจกรรมแข่งปอกผลไม้ ณ สถานีรถราง
– ๑๑.๐๐ น. แข่งขันการประกอบอาหารท้องถิ่น ณ สวนป้าจิ๋ม
– ๑๓.๓๐ น.แข่งขันการแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา 18.30 น. การประกวด “ธิดาผลไม้รวม (Miss Mix Fruit)” สาวประเภทสอง”
การแสดงดนตรี วง back up
เวลา 21.00 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสงสีเสียงจากศิลปิน ป๊อปปี้ ไมค์ทองค้า
การแสดงดนตรี วง back up


วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมนั่งรถราง ชมสวนผลไม้พร้อมชมการสาธิตการประกอบอาหารท้องถิ่น
ไหว้พระวัดยายดา ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรี
และเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียนพร้อมเลือกซื อผลไม้สดๆจากสวน
เวลา 10.00 – 22.00 น. นิทรรศการของดีเมืองระยองจาก 8 อ้าเภอ
เวลา 10.00 – 22.00 น. เปิดร้านจ้าหน่ายผลไม้ ร้านจ้าหน่ายสินค้าของดีเมืองระยอง สินค้า OTOP
ร้านสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เวลา 10.00 – 15.00 น. กิจกรรมแข่งขัน
– ๑๐.๐๐ น. แข่งกินผลไม้ ณ สวนลุงวีป/ แข่งปอกผลไม้ ณ สถานีรถราง
– ๑๑.๐๐ น. แข่งขันการประกอบอาหารท้องถิ่น ณ สวนป้าจิ๋ม
– ๑๓.๓๐ น. แข่งขันการแปรรูปผลไม้ ณ อ่างเก็บน้าห้วยหินดาด
เวลา 19.00 น. การประกวด “พูดจาภาษาระยอง” ประเภททั่วไป อายุ ๑๕ ปี ขึ นไป
การแสดงดนตรี วง back up
เวลา 21.00 น. ชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสงสีเสียงจากศิลปิน โรเบิร์ด ค่อม บอล
การแสดงดนตรี วง back up
**********************************
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 
กำหนดการ ลาดับขั้นตอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments