หน้าแรก UPDATE Update รอบเวลาเรือไปเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด 2565

Update รอบเวลาเรือไปเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด 2565

0
Update รอบเวลาเรือไปเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด 2565

แพลนเที่ยวตราดแบบข้ามเกาะ Update รอบเวลาเรือไป เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก 2565 เรือออกทุกวัน รอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

🚤 เรือไปเกาะช้าง

ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
ใช้เวลาข้ามฟาก 30 นาที ค่าโดยสารบุคคล 80 บ./คน/เที่ยว ค่าโดยสารรถยนต์ 4 ล้อ 120 บ./คัน/เที่ยว
เบอร์ติดต่อ 039-555-188
⇒ ขาไป
06.45 / 07.45 / 08.45 / 09.45 / 10.45 / 11.45 / 12.45 / 13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 / 17.45 / 18.30.
⇐ ขากลับ
06.45 / 07.45 / 08.45 / 09.45 / 10.45 / 11.45 / 12.45 / 13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 / 17.45 / 18.30

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์

ใช้เวลาข้ามฟาก 45 นาที ค่าโดยสารบุคคล 80 บ./คน/เที่ยว ค่าโดยสารรถยนต์ 4 ล้อ 100 บ./คัน/เที่ยว

เบอร์ติดต่อ 08-6304-2726.
⇒ ขาไป 07.00 / 09.00 / 11.00 / 13.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00 น.
⇐ ขากลับ 06.30 / 09.00 / 11.00 / 13.00 / 14.00 / 16.00 / 18.30 น.

————————

🚤 เรือไปเกาะกูด

ท่าเรือแหลมศอก ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 300 – 600 บ./คน แยกตามบริษัทเรือ

.

⇒ ขาไป
10.00 เรือสปีดโบ๊ต 08-7749-0030 ค่าโดยสาร 600 บ.
10.45 เรือบุญศิริ 08-6333-8560 ค่าโดยสาร 500 บ.
12.30 เรือปริ๊นเซส 08-6126-7860 ค่าโดยสาร 300 บ.
13.00 เรือเอ็กซ์เพรส 08-7749-0030 ค่าโดยสาร 400 บ.
14.20 เรือบุญศิริ 08-6333-8560 ค่าโดยสาร 500 บ..

.

⇐ ขากลับ

09.00 เรือบุญศิริ 08-6333-8560 ค่าโดยสาร 500 บ.
10.00 เรือปริ๊นเซส 08-6126-7860 ค่าโดยสาร 400 บ.
10.00 เรือเอ็กซ์เพรส 08-7749-0030 ค่าโดยสาร 300 บ.
12.00 เรือบุญศิริ 08-6333-8560 ค่าโดยสาร 500 บ.
13.00 เรือสปีดโบ๊ต 08-7749-0030 ค่าโดยสาร 600 บ.

————————

🚤 เรือไปเกาะหมาก

ท่าเรือกรมหลวงฯ ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 45 นาที ค่าโดยสาร 450 บ./คน แยกตามบริษัทเรือ

.

⇒ ขาไป

10.30 เรือลีลาวดี 06-3194-6562
11.30 เรือเอ็มมารีน 09-0394-9986
12.30 เรือปาหนัน 08-7580-5275
14.00 เรือลีลาวดี 06-3194-6562
15.00 เรือปาหนัน 08-7580-5275

.

⇐ ขากลับ

08.00 เรือลีลาวดี 06-3194-6562
09.00 เรือปาหนัน 08-7580-5275
10.00 เรือเอ็มมารีน 09-0394-9986
11.30 เรือลีลาวดี 06-3194-6562
13.30 เรือปาหนัน 08-7580-5275

บางเบ้าโบ๊ต

เรือขาไปจากเกาะช้าง – เกาะคลุ้ม – เกาะหวาย – เกาะหมาก – เกาะกูด

เรือขากลับจากเกาะกูด – เกาะหมาก – เกาะหวาย – เกาะคลุ้ม – เกาะช้าง

เบอร์ติดต่อ คุณพิม 08-4866-1886

รอบเวลาเรือบางเบ้าโบ๊ต

⇒ ขาไป

เกาะช้าง เกาะกูด

09.00 ออกจากบางเบ้า

09.30 ถึงเกาะคลุ้ม

10.00 ถึงเกาะหวาย

11.00 ถึงเกาะหมาก

จอดท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท ถ้ามีคลื่นลม จอดท่าเรืออ่าวนิด

12.30 ถึงอ่าวสลัดเกาะกูด

.

⇐ ขากลับ

13.00 ออกจากอ่าวสลัดเกาะกูด

12.30 ถึงเกาะหมาก

จอดท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท ถ้ามีคลื่นลม จอดท่าเรืออ่าวนิด

15.00 ถึงเกาะหวาย

15.30 ถึงเกาะคลุ้ม

16.00 ถึงเกาะช้างท่าเรือบางเบ้า

.

ค่าเรือโดยสาร

.

⇒ ขาไป

.

เกาะช้าง – เกาะคลุ้ม 300 บ.

เกาะช้าง – เกาะหวาย 300 บ. .

เกาะช้าง – เกาะหมาก 400 บ.

เกาะช้าง – เกาะกูด 700 บ.

.

⇐ ขากลับ

.

เกาะกูด – เกาะหมาก 300 บ.

เกาะกูด – เกาะหวาย 600 บ

เกาะกูด – เกาะคลุ้ม 600 บ.

เกาะกูด – เกาะช้าง 700 บ.

——————-

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-597-259 ถึง 60 จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ
* หมายเหตุ – รอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments