หน้าแรก สินค้าและบริการ Travel Friend Rayong Visa & Translation Services บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท

Travel Friend Rayong Visa & Translation Services บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท

0
Travel Friend Rayong Visa & Translation Services บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท

ทราเวลเฟรน สาขาระยอง อยู่ตรงข้ามคอนโด Ultimate ทางไปปากน้ำระยอง ใกล้กับคอนโดศรีเมือง และคอนโดศุภาลัยค่ะ เข้าไปติดต่อสอบถามเพื่อขอคำแนะนำ ?ทำวีซ่า ?แปลเอกสาร? ได้เลยค่ะ

??บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท??
*วีซ่าท่องเที่ยว ( Tourist visa )❄
*วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ วีซ่าเยี่ยมแฟน ( Visitor Visa )✈
*วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าคู่หมั้น ?( Marriage/Settlement/De Facto Visa or Fiancé Visa )
*วีซ่านักเรียน ( Student Visa ) หรือ ??‍♂️วีซ่าธุรกิจ ( Business Visa )?
*บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ( Urgent Application )
*บริการกรอกฟอร์มออนไลน์ ( Online Application Form )
*บริการจองคิวสัมภาษณ์ ( Appointment Service )
*บริการรับทำ ประกันการเดินทาง ( Travel Insurance )
*บริการจองตั๋วเครื่องบิน และ บริการจองโรงแรม ( Air Booking and Hotel Booking )
*บริการแปลเอกสาร ( Translation Service )
*บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ในเมืองไทย ( Marriage Registration )

สอบถามรายละเอียดและบริการ ได้ที่
โทร 094-5506-445 (แคท)
Line Id : kato_99

—————————————–

ความเป็นมา
จากประสบการณ์ของ ผู้บริหาร ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ และ ศึกษางานด้านวีซ่า เริ่มต้นจากการรับงาน อิสระทั่วไป เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทัั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ มายาวนานกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว แต่งงาน นักเรียน แปลเอกสาร หรือ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง และ เดินทางท่องเที่ยวเกือบทุกประเทศ ทั่วโลก มองเห็น โอกาศในการทำธุรกิจ
จึงได้ ก่อตั้ง ทราเวลเฟรน ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี 2558 ในนามบุคคลธรรมดา ที่ อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่แรก ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราดูแลทางเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วทุกจังหวัดในการใช้บริการ และ ได้รับความสำเร็จอย่างสูงสุด ในการอนุมัติวีซ่าของประเทศต่างๆทั่วโลก เรามีการบริการหลากหลายรูปแบบ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น การยื่นใบสมัครขอวีซ่าแต่ละสถานทูต จัดเตรียมเอกสารในความพร้อม เพื่อความชัวร์ในการอนุมัติวีซ่า แต่ละครั้งให้สะดวกและเร็วขึ้น ทางเรารู้ว่าทางสถานทูตต้องการอะไร สิ่งไหน และ เรายังมีการแนะนำ การตอบคำถามที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
ปัจจุบัน ทางเราได้ขยายสาขา ในปี 2560 ทั้งหมด กว่า 12 สาขา ในประเทศไทย และ ได้ก่อตั้ง บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อ ปี พ. ศ. 2560 (สำนักงานใหญ่) และ ให้ สาขาย่อยในพื้นที่ต่างๆ ใช้ชื่อ ในนามทราเวล เฟรน ต่อไป ดังนั้น ทราเวล เฟรน จึงอยู่ภายใต้การ บริการ และ บริหาร ของ บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด
ด้วยผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการขยายสาขา เพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยขยายสาขาจังหวัดละ 1 ตัวแทนหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งลูกค้าไม่ต้องปวดหัวกับการเตรียมเอกสาร ไม่ต้องเดินทางหลายรอบ ประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้มีเวลามากขึ้น ปัจจุบัน ทราเวล เฟรน ภายใต้การดูแล ของ บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด มีทั้งหมด 12 สาขาในประเทศไทย ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า บริษัทจะพัฒนา ประสิทธิภาพในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดผลลัพย์ที่ดีที่สุดกับลูกค้า และ เป้าหมายในอนาคตหวังว่าจะมีให้บริการทุกพื้นที่ของประเทศไทย ​ ผู้ก่อตั้ง
วิสัยทัศน์ “รับผิดชอบด้วยใจ บริการฉับไว ใส่ใจทุกขั้นตอน “ Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ จะต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่าง เต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อลูกค้าให้สมกับที่ เป็นงานบริการลูกค้า
พันธกิจ (Mission)
  • ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงานในองกรค์
  • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ตัวแทน และ บุคลากร
  • ให้บริการและให้คำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง
  • มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
  • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ความมุ่งมั่นของทีมงานในองกรค์ ภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการบริหารที่องกรค์จะพัฒฯไม่หยุดยิ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนภูมิพลังแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของบุคลากร อันเนื่องมาจากรูปแบบวิธีคิด ที่จะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ สามารถที่จะแสวงหาโอกาส เพื่อนำมาบริหารและพัฒนาให้เกิดเป็นคุณค่าแก่องกรค์ ทั้งในด้านของการปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการตลาด และระบบการบริการลูกค้า และ ทีมงานมีมนุษยสัมพันธ์และ ทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ สำหรับการติดต่อสื่อสาร ให้บริการแก่ลูกค้าและบริหารทีมงานให้มีความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทาง กลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน รวมถึง ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ บ่อยครั้งที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจ รวมถึงปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้า และ บริการ ความเข้าใจในตัวปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดทางเลือกในการตัดสินใจ ตลอดจนการวิเคระห์ความคุ้มค่าเพื่อตัดสินใจจะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments