หน้าแรก UPDATE Rayong Aquarium (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง) ประกาศปิดปรับปรุง 18 เมษายน จนถึง 18 ตุลาคม 2559

Rayong Aquarium (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง) ประกาศปิดปรับปรุง 18 เมษายน จนถึง 18 ตุลาคม 2559

0
Rayong Aquarium (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง) ประกาศปิดปรับปรุง 18 เมษายน จนถึง 18 ตุลาคม 2559

ตามที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ได้เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทะเล ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี ทำให้โครงสร้างบางจุดเกิดความชำรุด ทางศูนย์ฯ จึงเห็นสมควรให้มีการซ่อมแซม เพื่อทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงดังเดิมและเพื่อให้การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย จึงได้กำหนดให้มีการปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) ชั่วคราวเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (ทะเล) ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.เพ อ.เมืองระยอง ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค และเป็นหน่วยงานย่อยสังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง โทรศัพท์ : 0-3865-1764, E-mail : emdec2003@yahoo.com

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments