หน้าแรก UPDATE PTTGC America ลงนามMOU กับ JobsOhio ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา

PTTGC America ลงนามMOU กับ JobsOhio ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา

0
PTTGC America ลงนามMOU กับ JobsOhio ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา

วอชิงตันดีซี: 3 ตุลาคม 2560 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ร่วมในคณะนักธุรกิจไทยติดตามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าพบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ทรัมป์และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท PTTGC America LLC.และ      Mr. John Minor President and Chief Investment Officer, JobsOhioหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนในรัฐโอไฮโอเพื่อร่วมกันศึกษาวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงในรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา

PTTGC America บริษัทในกลุ่มบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) (PTTGC)ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการก่อสร้างPetrochemical Complexณ รัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลากว่า 2 ปีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทฯได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ทั้งด้านงานวิศวกรรมโรงงานรวมถึงศึกษาผลตอบแทนการลงทุนทั้งนี้บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาโครงการด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบโดยโครงการ Petrochemical Complexของ PTTGC America นี้ จะก่อให้เกิดการสร้างงานทั้งในช่วงก่อสร้างและเมื่อโครงการแล้วเสร็จ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในรัฐโอไฮโอในระยะยาว

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง PTTGC America และJobsOhioซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนในรัฐโอไฮโอมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและเศรษฐกิจในบริเวณรอบๆพื้นที่โครงการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของPetrochemical Complexและชุมชนอย่างยั่งยืน

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments