หน้าแรก UPDATE PTTGC เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนรอบรั้วโรงงาน

PTTGC เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนรอบรั้วโรงงาน

0
PTTGC เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนรอบรั้วโรงงาน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 คุณวริทธิ์ นามวงษ์​ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม พร้อมผู้บริหาร PTTGCเข้าพบคุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รวมทั้งคุณธีรวัฒน์ สุดสุข และเรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงาน PTTGC และกลุ่ม ปตท. เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นายอำเภอเมืองระยองนายกเทศมนตรีนครระยองนายอำเภอเมืองระยอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 (ระยอง) ประมงจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนรอบรั้วโรงงาน

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments