หน้าแรก UPDATE PTTGC สานต่อการศึกษา สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC)ประจำปี2561 จำนวน 3,500,000 บาท

PTTGC สานต่อการศึกษา สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC)ประจำปี2561 จำนวน 3,500,000 บาท

0
PTTGC สานต่อการศึกษา สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC)ประจำปี2561 จำนวน 3,500,000 บาท

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คุณสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารศักยภาพองค์กรเป็นผู้แทน PTTGC มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) จำนวน 3,500,000 บาท แก่อาจารย์ประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานในพิธี พร้อมทั้ง ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการรับมอบ

                PTTGC ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากโครงการฯ เข้ามาฝึกภาคปฏิบัติในโรงงานของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รู้จักการนำทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริง และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษา ในการก้าวสู่การเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของสถานประกอบการต่อไป

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments