หน้าแรก UPDATE PTTGC จัดทำและส่งมอบเก้าอี้และแท่นยืนคลายเส้นให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

PTTGC จัดทำและส่งมอบเก้าอี้และแท่นยืนคลายเส้นให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

0
PTTGC จัดทำและส่งมอบเก้าอี้และแท่นยืนคลายเส้นให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่ 1 และคุณอกนิษฐ์ บุญศิลป์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานT-TA-W พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา PTTGC ร่วมส่งมอบเก้าอี้จำนวน 8 ตัว และอุปกรณ์ยืดเส้นจำนวน 11 ตัว ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดยมี คุณวงเดือน ธรรมสุนทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้รับมอบเก้าอี้และแท่นยืนคลายเส้น

            สำหรับเก้าอี้และแท่นยืนคลายเส้นเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของพนักงานจิตอาสาที่นำไม้พาเลตต์ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในโรงงานมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเก้าอี้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มารอใช้บริการของโรงพยาบาล ส่วนแท่นยืนคลายเส้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในแผนกกายภาพบำบัดต่อไป

 

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments