หน้าแรก UPDATE GC ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ในงานเทศกาลอาหาร “Exotic Street Food” ภายใต้แนวคิด Circular Living ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในชีวิตประจำวันอย่างรู้คุณค่า

GC ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ในงานเทศกาลอาหาร “Exotic Street Food” ภายใต้แนวคิด Circular Living ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในชีวิตประจำวันอย่างรู้คุณค่า

0
GC ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ในงานเทศกาลอาหาร “Exotic Street Food” ภายใต้แนวคิด Circular Living ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในชีวิตประจำวันอย่างรู้คุณค่า

22 สิงหาคม2561ระยอง –  บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี (GC) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง และห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ระยองจัดงาน Exotic Street Food”รวมที่สุดของร้านอาหารสาย Street Food ชื่อดังกว่า 50 ร้านค้าจากจังหวัดระยองและกรุงเทพฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2226สิงหาคม 2561ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ระยองเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งผู้ที่มาร่วมงานยังได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ นับเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน (Circular Living) อย่างรู้คุณค่าและมีความรับผิดชอบ

GC ได้ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ BioPBS™ในชุด Bio packaging Benjarong Collection ประกอบด้วย แก้ว ถ้วย และถาดใส่อาหาร จำนวน 17,800 ชิ้น ให้กับร้านจำหน่ายอาหารในงาน “Exotic Street Food” เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้จำหน่ายอาหารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญส่งผลต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หรือการจัดกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ แบบใช้ครั้งเดียว (Single Used Plastic) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการจัดงานกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ BioPBS™สามารถใช้สัมผัสกับอาหารที่มีความร้อนสูงถึง 100 องศาเซลเซียสได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการรั่วซึมและไขมันได้เป็นอย่างดี  สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสม 3 ประการ คือ ความร้อน ความชื้น และแบคทีเรียในดิน ซึ่งการกำจัดหลังการใช้งานนั้นสามารถทิ้งไปพร้อมๆ กับขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารได้เลย หลังการฝังกลบลงดินจะถูกจุลินทรีย์ในดินย่อยสลาย ภายใน 180 วัน โดยไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

คุณอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคมGCกล่าวว่า GC ได้นำตัวแทนเชฟชุมชนประจำจังหวัดระยอง จากโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง มาร่วมจำหน่ายอาหารในงาน “Exotic Street Food” จำนวน 6 ร้าน  ได้แก่ ร้านบ้านบุญเพ็ชร ร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ร้านมีดีฟาร์มปูนิ่ม ร้านวิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา ร้านครัวพิสมัย และร้านครัวบ้านทะเลน้อย (คุณสารภี) พร้อมจัดนิทรรศการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึง แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกของจังหวัดระยอง ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีการรณรงค์ให้เกิดการใช้ และนำเสนอแนวทางการเลือกใช้ (alternative) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ เพื่อไม่ทิ้งสารตกค้างสู่โลก และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ GC ได้ต่อยอดความสำเร็จของการดำเนินโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by GC ในการค้นหาเมนูพื้นถิ่นจาก 8 พ่อครัวแม่หัวป่าก์จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันสร้างจุดหมายการท่องเที่ยวตามรอยอาหารพื้นถิ่นที่พลาดไม่ได้ โดยได้นำวัตถุดิบของดีในจังหวัดระยองมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกเมนู เพื่อเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวระยอง และอนุรักษ์อาหารไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงคุณค่า  พร้อมกันนี้ เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ยังได้รังสรรค์ 10 เมนู “อร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” ให้เป็นเมนูประจำจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมงานด้านอาหารถิ่นระยอง และเป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

ปัจจุบัน โครงการฯ ได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี พัฒนา “การเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่นจังหวัดระยอง” เพื่อยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษา บุคลากรด้านอาหาร และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อรองรับนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และส่งเสริมการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้มีการนำโมเดลดังกล่าวของจังหวัดระยอง ต่อยอดสู่การพัฒนาระดับประเทศ โดยได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนิน “โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อยกระดับอาหารถิ่นของชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภารกิจหลักสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ทั้งในจังหวัดระยองและระดับประเทศ คือการกระตุ้นให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภค ได้เข้าใจถึงการเลือกใช้พลาสติกที่ถูกวิธี การรู้จักการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อทิ้งให้ถูกวิธี ตลอดจนยังได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือระบบการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (Circular Living) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดปัญหาขยะ ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ในการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันอย่างรู้คุณค่าและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อโลกใบนี้

อนึ่ง เม็ดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ 100% หรือ BioPBS™มีลักษณะเหมือนเม็ดพลาสติกทั่วไป แต่ใช้ “พืช” ที่สามารถปลูกทดแทนได้เป็นวัตถุดิบ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย หรือ ข้าวโพด เป็นต้น  สามารถนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานเม็ดพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากลของพลาสติกย่อยสลายได้(EN13432)อีกด้วย

………………………………………………………

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments