หน้าแรก UPDATE covid-19 GC ร่วมกับ NPC S&E ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องยูวีซีพลังงานเข้มข้นสูง (UVC Germicidal Machine) ในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

GC ร่วมกับ NPC S&E ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องยูวีซีพลังงานเข้มข้นสูง (UVC Germicidal Machine) ในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

0
GC ร่วมกับ NPC S&E ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องยูวีซีพลังงานเข้มข้นสูง (UVC Germicidal Machine) ในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่ง อาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานราชการภายในอาคารเป็นจำนวนมาก รวมถึง ใช้เป็นสถานที่จัดการแถลงข่าวสถานการณ์COVID-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลดความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC ร่วมกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือNPC S&Eร่วมกันสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องยูวีซีพลังงานเข้มข้นสูง (UVC Germicidal Machine) ติดตั้งภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รวมพื้นที่ 4,452 ตารางเมตรโดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบจากผู้แทนบริษัทฯ คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้จัดการส่วน หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่ 1 GC และคุณดวงนภา จันทิมา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรNPC S&E

ยูวีซี (UVC) หรือแสงอัลตราไวโอเลต กลุ่ม ซี เป็นรังสีเหนือม่วงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่มองเห็นในช่วง 10-400 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อโรค

จากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่นี้ ล่าสุด GC ได้มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกัน COVID-19 ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) ชุด Coverall เจลแอลกอฮอล์ GelCoให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันให้กับ 10 โรงพยาบาลที่จังหวัดระยอง อาทิ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นต้น 

GC ขอยืนเคียงข้างสังคมไทยในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับการเดินหน้าของ GC ที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better Living อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดระยอง เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่ง อาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานราชการภายในอาคารเป็นจำนวนมาก รวมถึง ใช้เป็นสถานที่จัดการแถลงข่าวสถานการณ์COVID-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลดความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC ร่วมกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือNPC S&Eร่วมกันสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องยูวีซีพลังงานเข้มข้นสูง (UVC Germicidal Machine) ติดตั้งภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รวมพื้นที่ 4,452 ตารางเมตรโดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบจากผู้แทนบริษัทฯ คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้จัดการส่วน หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่ 1 GC และคุณดวงนภา จันทิมา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรNPC S&E

ยูวีซี (UVC) หรือแสงอัลตราไวโอเลต กลุ่ม ซี เป็นรังสีเหนือม่วงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่มองเห็นในช่วง 10-400 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อโรค

จากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่นี้ ล่าสุด GC ได้มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกัน COVID-19 ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) ชุด Coverall เจลแอลกอฮอล์ GelCoให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันให้กับ 10 โรงพยาบาลที่จังหวัดระยอง อาทิ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นต้น 

GC ขอยืนเคียงข้างสังคมไทยในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับการเดินหน้าของ GC ที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better Living อย่างต่อเนื่อง

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments