เที่ยวทะเล

จังหวัดระยอง มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากมาย แบ่งเป็นหาดต่างๆ อาทิ หาดแหลมเจริญ หาดแม่รำพึง บ้านเพ แหลมแม่พิมพ์