หน้าแรก UPDATE BIKE TO BE HERO (ฮีโร่ปั่นเพื่อน้อง)

BIKE TO BE HERO (ฮีโร่ปั่นเพื่อน้อง)

0
BIKE TO BE HERO (ฮีโร่ปั่นเพื่อน้อง)

BIKE TO BE HERO (ฮีโร่ปั่นเพื่อน้อง)
จัดโดย: กรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์ เพื่อ
1). ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป รู้จักและมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล ป้องกัน แก้ไข พัฒนา
เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง และศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
2). รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
3). รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจกีฬาปั่นจักรยานห่างไกลยาเสพติด
4). เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดระยอง

วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 13 ธันวาคม 2558
สถานที่จัดการแข่งขัน: สนามกีฬาจังหวัดระยอง และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง
ระยะทางการแข่งขัน: 75 กม.
ประเภทการแข่งขัน: มี 2 ประเภท 6 รุ่น
ประเภทที่ 1 เสือหมอบ ระยะทาง 75 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท มี 3 รุ่น
1.1 รุ่น A1 ประเภทเสือหมอบชาย Open จำกัดจำนวน 300 คน
1.2 รุ่น A2 ประเภทเสือหมอบชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป จำกัดจำนวน 300 คน
1.3 รุ่น AW ประเภทเสือหมอบหญิง Open จำกัดจำนวน 100 คน
ประเภทที่ 2 เสือภูเขา ระยะทาง 75 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท มี 3 รุ่น
2.1 รุ่น B1 ประเภทเสือภูเขาชาย Open จำกัดจำนวน 300 คน
2.2 รุ่น B1 ประเภทเสือภูเขาชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป จำกัดจำนวน 300 คน
2.3 รุ่น BW ประเภทเสือภูเขาหญิง Open จำกัดจำนวน 100 คน
ประเภทออกกำลังกายและท่องเที่ยว มี 2 ประเภท
1.ประเภท VIP.ระยะทาง 35 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,200 บาท ไม่มีการแข่งขัน,ไม่จำกัดชนิดของจักรยาน
ได้รับเสื้อจักรยาน TO BE HERO เป็นที่ระลึก และถ้วยเกียรติยศ
2.ประชาชนทั่วไป ระยะทาง 35 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน, ไม่จำกัดชนิดของจักรยาน, ไม่จำกัดจำนวน ค่าสมัคร 350 บาท (500 ท่านแรกได้รับเสื้อยืดสุดสวย TO BE HERO)

ถ้วยรางวัล: ลำดับที่ 1 ทุกรุ่นการแข่งขัน ได้รับถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รุ่น A1 ลำดับที่ 2-10 รับถ้วยเกียรติยศ
รุ่น A2 ลำดับที่ 2-10 รับถ้วยเกียรติยศ
รุ่น AW ลำดับที่ 2-5 รับถ้วยเกียรติยศ
รุ่น B1 ลำดับที่ 2-10 รับถ้วยเกียรติยศ
รุ่น B2 ลำดับที่ 2-10 รับถ้วยเกียรติยศ
รุ่น BW ลำดับที่ 2-5 รับถ้วยเกียรติยศ
รุ่น A1,A2,B1,B2 อันดับ 11 ขึ้นไปรับถ้วยที่ระลึกทุกคน(เข้าเส้นชัยในเวลากำหนด)
รุ่น AW,BW อันดับ 6 ขึ้นไปรับถ้วยที่ระลึกทุกคน(เข้าเส้นชัยในเวลากำหนด)
-VIP รับถ้วยเกียรติยศทุกคน (สลักชื่อ)
-ชมรมส่งเข้าแข่งขันมากที่สุด ได้รับถ้วยเกียรติยศและรางวัลพิเศษ
-ชมรมส่งเข้าแข่งขันมากอันดับ 2และ 3 รับรางวัลพิเศษ
-นักกีฬาทุกคนมีสิทธิลุ้นรางวัลพิเศษจากหางบัตร หลังเข้าเส้นชัย (เฉพาะผู้อยู่ในงาน)

กำหนดการวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น. – 18.00 น.
>ลงทะเบียน รายงานตัว รับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ระยอง
>ชม การแสดง จากเด็กศูนย์ฝึกฯ
>จำหน่ายสินค้าราคาถูก จากเด็กศูนย์ฝึกฯ และร้านค้าภายนอก ผลไม้ อุปกรณ์จักรยาน
>นำเที่ยว ไหว้พระ เจดีย์กลางน้ำ วัดลุ่ม ป่าชายเลน (มีรถรางนำเที่ยวบริการฟรี)รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 .05.00 น. นักกีฬาลงทะเบียน รายงานตัว รับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดระยอง>บริการ อาหารเช้า ข้าวต้ม น้ำเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ผลไม้
06.30 น ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
06.45 ประธานกล่าวเปิดโครงการ“BIKE TO BE HERO” ครั้งที่1
07.00 น เริ่มการแข่งขัน ปล่อยตัวจักรยานชุดแรก ระยะทาง 75 กิโลเมตร
Rolling ออกไปจุด start ที่ อบต.ทับมา (3 กิโลเมตร)
07.00 น.A1
07.10 น.A2
07.20 น.B1
07.30 น.B2
07.40 น.AW
07.50 น.BW
08.00 น.VIP และประชาชน ทั่วไป (35 กิโลเมตร)
10.00 น. นักกีฬา เริ่มเข้าเส้นชัย (ตรงข้ามสถานพินิจฯ) เข้าไปรายงานตัวในโรงเรียนวัดหนองสนม แล้วเข้าไปในสนามกีฬาจังหวัด นักกีฬารับประทานอาหารกลางวัน นักกีฬาทยอยรับรางวัล
12.00 น. พิธีมอบรางวัล
14.00 น. ปิดการแข่งขัน

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม **
การบริการจากกรรมการจัดงาน
• อาหารเช้า
• อาหารกลางวัน
• เครื่องดื่ม ผลไม้
• จุดให้น้ำ 2 จุด,เกลือแร่ 1 จุด(ระหว่างเส้นทางแข่งขัน)
• มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวนนักแข่ง
• มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจ กู้ภัย และทหารดูแลความปลอดภัยประจำจุดให้น้ำ
• มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อพปร. หน่วยกู้ภัย ประจำ ทางแยก ทางร่วม ตลอดเส้นทาง
• มีรถพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาล
• มีรถกู้ภัย Stand by ระหว่างทาง
• Marshal นำหัวขบวนทุกรุ่น
• มีประกันอุบัติเหตุ 10,000/100,000 บาท(นักปั่นจักรยานทุกคนที่ลงทะเบียน)
• ได้รับรองมาตรฐานสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย​
• เส้นทางสวยงาม ผ่านสวนผลไม้ ผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น วัดละหารไร่(หลวงปู่ทิม)
• ช่างภาพมืออาชีพ
• ภาพที่เกิดขึ้นในงาน ทางผู้จัดสามารถนำไปเผยแพร่ ณ สาธารณชนต่างๆได้

map-BIKE-TO-BE-HERO
กติกาการแข่งขัน​
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​​​
2. นักจักรยานทุกคนที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทก และสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน​
3. จักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นจักรยานประเภทเสือหมอบและประเภทเสือภูเขา​​​
4. ทุกรุ่นการแข่งขันไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โร่บาร์​​​
5. จักรยานเสือภูเขา ให้ใช้โช๊คหรือตะเกียบ ขนาดวงล้อ 26, 27.5 และ 29 นิ้วก็ได้ แต่ขนาดหน้ายางต้องไม่ต่ำกว่า 1.95 นิ้ว จานหน้าต้องไม่เกิน 44 (แก้ไขเป็น 48)ฟัน​​​
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ต้องติดหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่ด้านหน้ารถจักรยานและด้านหลัง​
7. อุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเหนือจากการทำประกันกลุ่มข้างต้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถฟ้องร้องผู้เข้าร่วมการแข่งขันดัวยกันและฝ่ายจัดการแข่งขันใดๆ ได้​​​
8. ผู้เข้าแข่งขันอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง​​​
9. การประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ​
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้​
11.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ความปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน
-ผู้เข้าร่วมงานจะต้องมีจักรยานสำหรับการแข่งขันถนน และหมวกกันน๊อก (จักรยานเสือภูเขาสามารถใช้ทำการแข่งขันได้) ท่านจะต้องสวมหมวกกันน๊อกตลอดระยะเวลา ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด
-เส้นทางที่ใช้แข่งขันจะไม่ได้ทำการปิดถนน แต่จะมีการดูแลความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่มากกว่า 100 คน ประจำตามจุดต่างๆ ตลอดระยะเวลาแข่งขัน และยังมีรถเจ้าหน้าที่บริหารหารแข่งขัน (ด้านหน้า กลางกลุ่ม ปิดท้าย และในขบวนนักกีฬา) อีกทั้งทีมงานดูแลความปลอดภัยมืออาชีพ โดยจักรยานยนต์จะคอยดูท่านผู้เข้าร่วมตลอดเส้นทาง
-ผู้เข้าร่วมจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันที่บริเวณหลัง และที่แฮนด์ด้านหน้าจักรยานตลอดเวลา โดยห้ามทำการปรับแต่ง ตัด หรือ ทำให้ขนาดต่างไปจากเดิม
-การแข่งขันจะปล่อยพร้อมกันเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ความเร็วเท่ากัน ดูแลขบวนและกำหนดความเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ (โรลลิ่ง 7 กิโลเมตร) จนกว่าจะได้รับสัญญาณแจ้งให้ทำการแข่งขันได้ ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
​​
การบริการทางการแพทย์
บริการทางการแพทย์ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน และรถพยาบาล ผู้เข้าร่วมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ โดยบริการทางการแพทย์จะประจำอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วที่สุด กรณีต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุด​

กำหนดเวลาการแข่งขัน
60 กม. 4 ชั่วโมง
35 กม. 3 ชั่วโมง
**รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

ที่มา BIKE TO BE HERO

 

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments