“เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” อย่าให้ความอร่อยอยู่แค่ในครัวคุณ

0
2937

HIGHLIGHTS:
– กิจกรรมเฟ้นหาเชฟหน้าใหม่ กระทบไหล่เชฟกระทะเหล็ก “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” (เชฟชุมพล แจ้งไพร)
– การประกวดการทำอาหาร ค้นหา 10 เชฟชุมชนที่จะมาร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่ ชูอัตลักษณ์วัตถุดิบท้องถิ่นประจำจังหวัดระยอง
– ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเมนูที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบที่กำหนดอย่างน้อย 1 อย่าง จาก 19 วัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ได้แก่ กะปิน้ำปลา ชะมวง ผักกูด หน่อกระทือ หอยแมลงภู่ ปลา ปู ปลากะพง ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็มแดดเดียว กล้วยน้ำว้า (รสชาติ 3 น้ำ) พุทรา 3 รส ทุเรียน แขนงสัปปะรด เส้นจันทร์ เงาะ กระชับ ระกำ และมังคุด
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน / ทุนการพัฒนาสำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย 10 รางวัล / รางวัลเงินสด 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
– ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้สิทธิ์ไปเข้าร่วม workshop กับเชฟชุมพลเป็นเวลา 3 วัน ที่โรงเรียบสอนทำอาหาร MSC กรุงเทพฯ และจะต้องนำเมนูนั้นไปขายจริงเป็นเวลา 2 เดือน
“เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” คือ โครงการโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับอาหารท้องถิ่นของชุมชนจังหวัดระยองให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวตามรอยอาหาร 10 เมนูท้องถิ่นที่พลาดไม่ได้ ต่อยอดการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยได้รับความร่วมมือจาก “เชฟชุมพล แจ้งไพร” เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญเมนูอาหารไทยมาช่วยพัฒนาสูตรอาหารพื้นถิ่น พร้อมทั้งรังสรรค์สูตรอาหารจานใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่นในชุมชนจังหวัดระยองให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการสร้างเชฟชุมชนจังหวัดระยองเพื่อนำไปสู่การร่วมสร้างสรรค์อาหารชุมชนขึ้นชื่อประจำจังหวัดต่อไป

ไฮไลท์เด็ดประจำงาน : กิจกรรมเฟ้นหาเชฟหน้าใหม่กระทบไหล่เชฟกระทะเหล็ก
กิจกรรมประกวดการทำอาหารภายใต้แนวคิด “ค้นหา 10 เชฟชุมชนที่จะมาร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่ ชูอัตลักษณ์วัตถุดิบท้องถิ่นประจำจังหวัดระยอง”
??กติกาและเกณฑ์การคัดเลือก??
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเมนูที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบที่กำหนดอย่างน้อย 1 อย่าง จาก 19 วัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ได้แก่ กะปิน้ำปลา ชะมวง ผักกูด หน่อกระทือ หอยแมลงภู่ ปลา ปู ปลากะพง ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็มแดดเดียว กล้วยน้ำว้า (รสชาติ 3 น้ำ) พุทรา 3 รส ทุเรียน แขนงสัปปะรด เส้นจันทร์ เงาะ กระชับ ระกำ และมังคุด โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2560
??การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้??
1) รอบคัดเลือก 20 คน
2) รอบคัดเลือก 10 คน โดยจะเป็นการแข่งขันทำเมนูอาหารเพื่อให้คณะกรรมการได้ชิมจริงที่งานประติกรรมทราย ณ แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเชฟชุมชนจำนวน 10 คนจะได้รับการอบรมพัฒนาเชฟมืออาชีพกับเชฟชุมพล และเรียนรู้การปรุงอาหาร 10 เมนู ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรสชาติที่ยอดเยี่ยม และจะต้องนำเมนูนั้นไปขายจริงเป็นเวลา 2 เดือน
3) รอบชิงชนะเลิศ จะคัดเลือกจากคะแนน Vote และรีวิวของบุคคลทั่วไป และจากคณะกรรมการ โดยเมื่อจบโครงการแล้ว ลิขสิทธิ์อาหารจะมอบให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการพัฒนาอาหารและอาชีพในจังหวัดระยองต่อไป

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน / ทุนการพัฒนาสำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย 10 รางวัล / รางวัลเงินสด 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

***ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้สิทธิ์ไปเข้าร่วม workshop กับเชฟชุมพลเป็นเวลา 3 วัน ที่โรงเรียบสอนทำอาหาร MSC กรุงเทพฯ และจะต้องนำเมนูนั้นไปขายจริงเป็นเวลา 2 เดือน โดยเมื่อจบโครงการแล้ว ลิขสิทธิ์อาหารจะเป็นของร้าน หรือชุมชนของท่าน ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้รับการโปรโมตผ่านสื่อต่างๆ ของโครงการ และจะได้รับการโปรโมตลงหนังสือ guidebook ท่องเที่ยวประจำจังหวัดระยอง (โดยทาง PTTGC ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน?
– รอบคัดเลือก 10 คนสุดท้าย –
คัดเลือกจากรสชาติของอาหาร รูปลักษณ์อาหาร และรูปแบบการนำเสนอ ความสะอาดถูกหลัก โภชนาการ และลีลาการปรุงอาหาร

– รอบชิงชนะเลิศ –
คัดเลือกจากคะแนน vote และรีวิวของบุคคลทั่วไป 20% และคะแนนจากคณะกรรมการอีก 80% โดยคะแนนจากคณะกรรมการจะนับตั้งแต่ช่วง 1-2 และช่วงทดลองขายจริง 2 เดือน (Test Run) โดยคณะกรรมการจะสุ่มลงพื้นที่เพื่อดูพัฒนาการของผู้เข้ารอบ 10 ท่าน รวมกับคะแนนรสชาติของอาหารในวันตัดสิน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน (รอบ 1)
1 วิธีคิด (Inspiration) ในการเข้าประกวดกับโครงการในครั้งนี้                                 20 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์เมนูที่สามารถทำออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม              30 คะแนน
3. การเลือกวัตถุดิบได้เหมาะสม ผสมผสานกันได้อย่างน่าสนใจ                                 30 คะแนน
4. ไอเดียการตกแต่งอาหาร การเลือกแพคเกจจิ้ง เพื่อดึงดูดความสนใจ และน่ารับประทาน  20 คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน (รอบ 2-3)
รสชาติอาหาร และการเลือกวัตถุดิบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว                                    40 คะแนน
รูปแบบการนำเสนอเมนูที่น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์                                            20 คะแนน
ความสะอาดถูกหลักโภชนาการ                                                                       20 คะแนน
ลีลาการประกอบอาหารที่สามารถเป็นจุดขายและจุดสนใจของนักท่องเที่ยว                    20 คะแนน


 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งเอกสารดังนี้

1 ) ใบสมัครและรูปถ่ายของผู้สมัคร เป็นไฟล์ภาพความละเอียดขนาด 1920×1280 Pixels
ในรูปแบบไฟล์ .jpg พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
2 ) ภาพถ่ายเมนูที่นําเสนอต้องเป็น มุมบน (180 องศา), มุมเฉียง (30-60 องศา)
และมุมหน้าตรงของอาหาร โดยเป็นไฟล์ภาพความละเอียดขนาด 1920×1280 Pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg
3 ) แจ้งชื่อเมนู และสูตรส่วนผสมของเมนู พร้อมขั้นตอนการปรุงเมนูโดยละเอียด
4 ) เรียงความถึงแรงบันดาลใจในการเข้าแข่งขันครั้งนี้ ความยาวครึ่งหน้ากระดาษ A4


ตัวอย่างภาพถ่ายมุมเฉียง 30-60 องศา

ตัวอย่างภาพถ่ายถ่ายมุม 90 องศา

ตัวอย่างภาพถ่ายมุมบน 180 องศา

กรอกใบสมัคร เขียนแรงบัลดาลใจและขั้นตอนการปรุงเมนู พร้อมแนบรูปถ่ายและสำเนาบัตรประชาชน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/rayongchef โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่ pttgcrayongchef@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์ที่ บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 9/175 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250 กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประสานงานการประกวด
คุณอารยา วงศ์โยธา โทร : 092-4529383
หรือ คุณรัชนี กริ่มใจ โทร : 091-0560603

รู้จักเชฟชุมพล เชฟชุมชนของคนระยอง

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments