หน้าแรก UPDATE “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ผนึกกำลัง “พีทีทีจีซี” เปิดโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” พัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นทั่วไทย ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ผนึกกำลัง “พีทีทีจีซี” เปิดโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” พัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นทั่วไทย ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

0
“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ผนึกกำลัง “พีทีทีจีซี” เปิดโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” พัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นทั่วไทย ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ผนึกกำลัง “พีทีทีจีซี”
เปิดโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” พัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นทั่วไทย
ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร(Gastronomy Tourism)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ “สร้างเชฟชุมชน” ยกระดับอาหารท้องถิ่นของชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวตามรอยอาหาร 10เมนูท้องถิ่นที่พลาดไม่ได้ ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร(Gastronomy Tourism) โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวเปิดโครงการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า “เนื่องด้วยปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะมีจุดหมายเพื่อพักผ่อน หรือเยี่ยมญาติ/ครอบครัวแล้ว กิจกรรม “เรื่องกินเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกัน” ควบคู่การกินไปกับการท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ ยังเป็นพฤติกรรมหลักที่พบเห็นกันในปัจจุบัน นอกจากนี้ การได้ลิ้มรสอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ยังเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างความประทับใจในการเดินทางได้ไม่น้อย เนื่องจากได้มีโอกาสรับประทานอาหารที่หารับประทานไม่ได้ทั่วไป การต้องเดินทางไปยังที่นั้นๆ เพื่อรับประทานอาหารพื้นถิ่นจึงเป็นการสร้างกระแสดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ โดยใช้อาหารเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ดังนั้นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจึงจับมือร่วมกับบริษัท บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)จัดทำ “โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” โดยพัฒนาเชฟในชุมชน 30 ชุมชนจากทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบ 30 เมนูชุมชนที่เชฟชุมพล แจ้งไพรนำคณะเชฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาสร้างสรรค์สูตรอาหารขึ้นใหม่ โดยนำวัตถุดิบของท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในแต่ละเมนูเพื่อให้เป็น “เมนูอร่อยนี้ที่ท้องถิ่น” เป็นเมนูประจำท้องถิ่นนั้นๆทั้งนี้ จะอบรมให้กับเชฟจากทั้ง 30ชุมชน เพื่อนำไปเป็นเมนูประจำถิ่น สามารถจำหน่ายและนำไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชน ซึ่งจะสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวจากการสัมผัส และมีส่วนร่วมกับประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของไทย เพื่อให้คนไทยมองเห็นคุณค่าความเป็นไทย จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจ ภายใต้จุดขายเชิงคุณค่าของแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ-เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ ภาคอีสาน-อีสานแซบนัว ภาคกลาง-สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม ภาคตะวันออก-สีสันตะวันออก และภาคใต้-ปักษ์ใต้ ปักหมุดหยุดเวลา) เพื่อให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์ ความรู้ และความประทับใจจากการท่องเที่ยวแก่ผู้อื่น (User-Generated Content) อีกด้วย

 

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments