หน้าแรก NEWS โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ แจ้งปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ แจ้งปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563

0
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ แจ้งปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบไปหลายประเทศทั่วโลก⁣⁣

SF Cinema จึงมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุด⁣⁣

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน⁣⁣

โดยการพิจารณาปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ทั้ง 64 สาขา ทั่วประเทศ⁣⁣

เป็นการชั่วคราว จำนวน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563⁣

การดูแลลูกค้า SF จากสถานการณ์ COVID-19⁣⁣

คลิก bit.ly/SFcustomercare ⁣

ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถติดตามข่าวสารของ SF Cinema ผ่านทาง Social Media⁣⁣

@WeLoveSF, #SFcinema และ SF Smart Call 1349 ได้ตามปกติ

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments