โบราณสถานจันทร์สุวรรณโพธิธาราม วัด(บ้าน)แลง

0
3193

? วัดแลงหรือวัดบ้านแลง ศาสนสถานสำคัญแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนบ้านแลง จังหวัดระยอง มีเจดีย์ทรงปรางค์สถาปัตยกรรมอันแสนคลาสสิกอายุกว่า 277 ปี มีหอไตรกลางน้ำขนาดเล็กที่ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง นอกจากนี้ยังมีอุโบสถที่มีความเก่าแก่และแปลกตา โดยมีการสร้างบ่อน้ำไว้ล้อมรอบอุโบสถ

ภายนอกมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ผนังด้านนอกประดับด้วยเครื่องถ้วยชามเซรามิกโบราณ มีการทำจั่นหับหรือลักษณะหลังคายื่นออกมาที่ด้านหน้าทางเข้า ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพร 

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง
แผนที่ : https://goo.gl/maps/8Ax4xkc1pPT2

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments