หน้าแรก UPDATE แปลงขยะพลาสติก เพิ่มคุณค่าทรัพยากร

แปลงขยะพลาสติก เพิ่มคุณค่าทรัพยากร

0
แปลงขยะพลาสติก เพิ่มคุณค่าทรัพยากร

ภายหลัง “TVC บอลโลกกูรู” เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนเพียงไม่นาน  ทำให้ผู้ชมทั้งจากสถานีโทรทัศน์ช่วงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 รวมถึงผู้ที่ติดตามผ่านทาง Social media ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องระบบดูภาพระบบซ้ำๆ หรือระบบ VAR มาช่วยตัดสินระหว่างการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนการดำเนินงานจากกิจกรรม Upcycling the Oceans, Thailand ที่ทำขยะไร้ค่าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง คุณภาพดี พร้อมรูปแบบและดีไซน์ที่โดนใจคนรุ่นใหม่ที่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นับเป็นเทรนด์ธุรกิจที่กำลังถูกจับตาด้วยหลักการจัดการของเสียโดยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิต และบริโภคแล้วมาเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือนำมาใช้ซ้ำ เนื่องจากโลกของเรานับวันจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะจากปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความท้าทายของสังคม ณ ปัจจุบัน

โครงการ “Upcycling The Oceans, Thailand”จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans ที่ประเทศสเปน และมีแนวคิดที่จะเผยแพร่การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมการแปรรูปขยะเช่นนี้ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในทะเลและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้สวยงามอย่างยั่งยืน

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560  และจะสิ้นสุดในปี 2563 ทั้งนี้ มีเป้าหมายเก็บขยะจากท้องทะเล และพื้นที่ชายฝั่งโดยมีพื้นที่เป้าหมายในการจัดเก็บขยะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของไทย ได้แก่  เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เกาะเต่าและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะและการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ

ขยะพลาสติกที่เก็บได้ จะถูกนำมาUpcycling ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าสูงขึ้น พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยล่าสุดนี้ได้ผลิตเป็นเสื้อผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติกออกมาจำหน่าย และใช้ในหลากหลายกิจกรรม เช่น เสื้อวิ่งมาราธอน และกางเกงว่ายน้ำ และคาดว่าในปลายปีนี้ จะมีสินค้าสู่ตลาดที่จะนำมาให้ประชาชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

นอกจากนี้ GC ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกสู่เยาวชนผ่าน “โครงการโรงเรียนธนาคารขยะ” ที่ทำให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและนำไปจำหน่วยเพื่อสร้างรายได้และสร้างวินัยการออม รวมถึงการดึงชุมชนมาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะพลาสติกโดยนำหัตถกรรมมาผสมผสาน มีแผนขยายเครือข่ายโรงเรียนธนาคารขยะกว่าอีก 10 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.ระยองพร้อมเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นตัวอย่างนำร่อง

Upcycling the Oceans, Thailand จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ของ GC ที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม และยังถือเป็นโครงการนำร่องสู่โครงการ Upcycling Plastic Waste ควบคู่กันด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติรอบตัว จึงได้ผสานศักยภาพผสมผสานนวัตกรรม ทำขยะไร้ค่าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง คุณภาพดี บริษัทฯ มีความต้องการจะขยายสู่การจัดการขยะพลาสติกทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ ไม่เฉพาะเพียงขยะในท้องทะเลและชายฝั่ง นับเป็นการดำเนินการที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอย่างแท้จริง

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments