หน้าแรก UPDATE เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

0
เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ  พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ระยอง : 18 สิงหาคม 2559 – บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ” จ.ระยอง พร้อมถ่ายทอดบทเรียนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “เอสซีจี เคมิคอลส์  รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบองค์ความรู้เป็นแบบอย่างให้แก่สังคม 

 คุณพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี  เคมิคอลส์ จัดทำโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนและสังคม สำหรับการก่อตั้งศูนย์การเรียนวิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ เริ่มขึ้นในปี 2555 จากการที่พนักงานเอสซีจี เคมิคอลส์ ลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ทำให้ทราบปัญหาเรื่องจำนวนปลาบริเวณใกล้ชายหาดลดลง และการรุกล้ำที่ทำกินจากเรืออวนลาก อวนรุน ทำให้ทำประมงแบบดั้งเดิมได้ยากขึ้น ด้วยความพยายามที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องจำนวนปลาที่ลดลง ทางทีมวิจัยของบริษัทฯ จึงได้ทดลองนำท่อ PE100 ที่เหลือจากการทดสอบในกระบวนการผลิต ตามนโยบาย Waste to Value มาออกแบบ จนได้เป็นนวัตกรรมบ้านปลา SCG Chemicals เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์เล็ก ในปี 2559 นี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กชุมชนเนินฆ้อจึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ่นในการฟื้นฟูสภาพภูมินิเวศของชายฝั่งทะเล จ.ระยอง โดยมีชุมชนเนินฆ้อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป”

คุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “จากความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมฟื้นฟูวิถีประมงพื้นบ้านให้กลับมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชาวชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน การสร้างที่อยู่อาศัยจำลองให้แก่สิ่งมีชีวิตในทะเล ทั้งซั้งเชือก หรือ บ้านปลา SCG Chemicals จนมาถึงวันนี้ ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ” แห่งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดที่ต้องการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ของชุมชนควบคู่ไปกับพัฒนาอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวระยองทุกคน”

คุณภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สบทช.) กล่าวว่า “สำหรับการร่วมงานกับกลุ่มประมงชุมชนเนินฆ้อ และ เอสซีจี เคมิคอลส์   สบทช. ได้เข้ามาให้คำปรึกษาในการพัฒนารูปแบบการจัดวางบ้านปลา SCG Chemicals จากท่อ PE100 และได้ทำงานร่วมกับกลุ่มประมง เพื่อหาตำแหน่งการวางบ้านปลาฯ ที่เหมาะสม เป็นบริเวณที่ปลาชุกชุม และอยู่ในพื้นที่ที่กลุ่มประมงพื้นบ้านเข้ามาดูแลได้”

คุณกฤษดา ดวงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ กล่าวว่า “ก่อนหน้าที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะเข้ามาสนับสนุนการสร้างบ้านปลา SCG Chemicals เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงชายฝั่งของชุมชนเนินฆ้อที่ประสบปัญหาเรื่องจำนวนปลาบริเวณใกล้ชายหาดลดลง มีการรุกล้ำที่ทำกินจากเรืออวนลาก อวนรุน ทำให้กลุ่มประมงเรือเล็กหาปลายากขึ้น จนเมื่อเราค่อยๆ ร่วมสร้างบ้านปลากันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ก็เห็นผลในเชิงประจักษ์แล้วว่าในวันนี้ชายฝั่งบ้านของพวกเราค่อยๆกลับมามีปลาเล็กปลาน้อยเพิ่มขึ้นอีกครั้ง”

SCG4836SCG2856SCG2844SCG2690SCG1026SCG1012SCG1044

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments