หน้าแรก UPDATE เอสซีจี เคมิคอลส์ ปลูกกล้วยสร้างชีวิต ในโครงการวัดสร้างสุข

เอสซีจี เคมิคอลส์ ปลูกกล้วยสร้างชีวิต ในโครงการวัดสร้างสุข

0
เอสซีจี เคมิคอลส์ ปลูกกล้วยสร้างชีวิต ในโครงการวัดสร้างสุข
SONY DSC

เร็วๆ นี้ ผู้บริหารฯ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมกันเปิด โครงการวัดสร้างสุข : คนสร้างชาติ พุทธศาสตร์สร้างใจ  ณ วัดโขดหิน จ.ระยอง  โดยที่ผ่านมาเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้นำพนักงาน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดโขดหิน และชุมชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาวัดด้วยหลัก 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างให้วัดเป็นศูนย์กลางของการเสริมสร้างสังคมที่มีวินัย สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ สวยงาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอสซีจี เคมิคอลส์  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พร้อมกันนี้ ผู้ร่วมงานยังได้ช่วยกันปลูกกล้วยหอมสายพันธุ์ไต้หวัน จำนวน 3,000 ต้น ภายใต้กิจกรรม กล้วยสร้างชีวิต สร้างผลผลิตให้ชุมชน  ในพื้นที่ว่างของชุมชน จำนวน   15 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังสามารถนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไว้จำหน่ายสร้างรายได้ ให้ชุมชน อีกด้วย

IMG_9955 IMG_9957 IMG_9966 IMG_9970

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments