หน้าแรก UPDATE เปิดแล้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

เปิดแล้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

0
เปิดแล้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ระยอง

ปรีชา  เอกคุณากูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  และ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น   นำทีมผู้บริการระดับสูงจัด Grand Opening  “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง”   โปรเจคยักษ์  มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท    ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ทันสมัย ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก  ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งที่ 26 ของซีพีเอ็น โดยมีชาวระยอง   และ  จังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการในวันแรกจำนวนมาก      ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ระยอง  วานนี้

IMGS9196

 

จากซ้ายไปขวา

คุณชาติ จิราธิวัฒน์   ผู้อำนวยการ Chain category  ฝ่ายขาย

คุณเอพริล ศรีวิกรม์   ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกลยุทธ์องค์กร

คุณนฤต รัตนพิเชฏฐชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1

คุณวัลยา จิราธิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง

คุณปรีชา เอกคุณากูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณนาถยา จิราธิวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณปณิดา  สุขสีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด

คุณชาติ จิราธิวัฒน์   ผู้อำนวยการ Chain category  ฝ่ายขาย

คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และ บริหารทรัพย์สิน

IMGS9362

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments