หน้าแรก UPDATE เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559

เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559

0
เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559 วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณตลาดผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 5 โซนหลัก

1.โซนเปิดท้ายขายผลไม้ : ขายต้นไม้ จำนวน 2 พื้นที่โดยชาวสวนจะนำผลไม้ใส่รถปิกอัพ หรือรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างนำผลไม้ทุกชนิดมาจอดรถรวมกันบริเวณตลาดตะพง เพื่อให้ผู้ซื้อได้บริโภคผลไม้สดจากชาวสวนโดยตรง

2. โซนร้านค้าของดีจังหวัดระยองและสินค้า OTOP : จำหน่ายสินค้า อาหาร ทั้งอาหารพื้นบ้าน อาหารทะเล อาหารสด อาหารแห้ง ซึ่งอาหารทั้งพื้นบ้านและอาหารทะเลของจังหวัดระยองขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติและความสด
3.โซนการแสดง : การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินทั้งท้องถิ่นและนักแสดงชื่อดัง ทุกวัน การแสดงดนตรีทางศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ วิถีไทย วิถีถิ่นระยอง การแสดงลูกทุ่งวงตะพงนอก หนังใหญ่วัดบ้านดอน การแสดงคอนเสิร์ตวงลายเส้น วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ รำวงย้อนยุค คอนเสิร์ตน่านฟ้า อาร์สยาม กาฬสินธุ์ บิว กัลยาณี เป็นต้น
4.โซนเกษตร : ประมงและเศรษฐกิจพอเพียง
5.โซนนิทรรศการของดีและการแสดงจากอำเภอทั้ง 8 อำเภอ : โดยอำเภอจัดนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าจากทุกอำเภอและหน่วยงานกระทรวงเกษตร แต่ละอำเภอจะนำสุดยอดของดีรวมทั้งจำลองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมาตกแต่งประดับประดาให้มีความสวยงาม ส่วนกิจกรรมการแสดง ได้แก่ 1.นาฎลีลา วิถีชาวสวน เป็นศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่แสดงถึงท่าทาง รูปแบบและวิธีการทำสวน เช่น การเก็บผลไม้ การโยนทุเรียน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวสวน โดยผ่านท่วงทำนอง จังหวัดดนตรี สร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง และสร้างความรู้แก่ผู้ชมให้เข้าใจวิถีชีวิตชาวสวนของระยอง 2. การแสดงของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง เป็นการแสดงร่วมสมัย ผ่านการแสดงละครเวที การร้อง เล่น และเต้นรำ โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง โดยสอดแทรกข้อคิด มุมมองของเยาวชนในปัจจุบัน 3. การแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน เป็นศิลปะการแสดงมีอยู่ที่เดียวในภาคตะวันออก และยังคงหลงเหลือเพียง 2 คณะที่ยังจัดแสดงในประเทศไทย หนังใหญ่วัดบ้านดอน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ ในปีพุทธศักราช 2552 จากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ กว่า 200 ปี เอกลักษณ์ คือ ลวดลายตัวหนังใหญ่ ที่มีความละเอียดประณีตสวยงาม เมื่อต้อง แสงไฟ ปัจจุบันนายอำไพ บุญรอด ศิลปินจังหวัดระยอง ร่วมกับกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน ได้ร่วมสืบทอด และสืบสานมรดกล้ำค่าให้คงอยู่คู่ระยองสืบนานเท่านาน 4.วงดนตรีลูกทุ่งโรงระยองวิทยาคมปากน้ำ เป็นกลุ่มวงดนตรีที่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่สนใจด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง รวมตัวกันตั้งสู่วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ โดยการสนับสนุนของผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ผ่านการประกวดรายการชิงช้าสวรรค์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดัน 2 การประกวดร้องเพลพระราชนิพนธ์พร้อมและจินตลีลา
fruit_59
สำหรับกิจกรรม / การประกวดต่างๆ ตลอดงาน ได้แก่ 
      1. รถรางเที่ยวชมสวนผลไม้ โดย อบต.ตะพง จะจัดรถรางให้บริการเที่ยวชมสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ใกล้เคียง และตลอดเส้นทางจะมีชาวบ้านนำผลไม้มาขายข้างทาง (ถนนผลไม้) ได้แก่ งานถนนผลไม้ สไตล์ระยอง วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง (ถนนสายยายดา) งานถนนผลไม้ สไตล์ระยอง เป็นการจัดงานในรูปแบบที่ให้ชาวสวนผลไม้นำผลผลิตทางการเกษตรจากสวน เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด มาวางจำหน่าย เส้นทางถนนยายดาตามจุดที่ให้บริการ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ตลาดกลางผลไม้ตำบลตะพง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมเลือกชิมและเลือกซื้อผลไม้สดๆ จากสวน ในถนนสายยายดาได้ หรือใช้บริการรถรางชมสวนผลไม้ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานนั่งชมบรรยากาศรอบข้างซึ่งเป็นสวนผลไม้ตลอดถนนสายยายดา พร้อมเลือกชิมและเลือกซื้อผลไม้สดๆจากสวน ทั้ง ทุเรียน เงาะ มังคุด และราคาพิเศษสุดๆจากชาวสวนซึ่งจะมาให้บริการตามจุดแวะแต่ละสถานี โดยเริ่มขึ้นรถรางจาก ตลาดกลางผลไม้ตำบลตะพง และแวะตามจุดสถานีที่ให้บริการจำหน่ายผลไม้ และจะมาสิ้นสุดการเดินทางที่ตลาดกลางผลไม้ตำบลตะพง ซึ่งมีรถรางให้บริการฟรีตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา9.30 น. ถึง 16.00 น. เป็นการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานและสนับสนุนผลผลิตจากชาวสวนผลไม้ในชุมชนตะพงให้มีแหล่งระบายผลผลิตและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คึกคักมีสีสันในช่วงฤดูกาลผลไม้ประจำจังหวัดระยอง
     2. การประกวดผลไม้ (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สับปะรด มะพร้าวอ่อน และขนุนเนื้อสีเหลือง 7 ชนิด 13ประเภท โดยดูทั้งคุณภาพและความสวยงาม ซึ่งจะมีเงินรางวัลและ เกียรติบัติมอบให้ โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรส่งผลผลิตเข้าประกวด/แข่งขัน วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
     3. การแข่งขัน เช่น การแข่งขันส้มตำตำลีลา การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้ โดยจะมีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน
     4.จัดนิทรรศการ Smart Product ของ Smart Farmer และเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ทุกอำเภอของจังหวัดระยอง โดยจัดแสดงจำหน่าย Smart Product ของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ผลไม้คุณภาพ (ทุเรียน มังคุดฯลฯ) และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป นิทรรศการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดระยองโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกอำเภอในทุกวัน นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการการจัดตู้ปลาสวยงาม นิทรรศการของดี อำเภอต่างๆ
     5. นาทีทองผลไม้ราคาถูก/ดวงดี กินฟรีทุกวัน (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง) นักท่องเที่ยวต่างจังหวัด/นักท่องเที่ยวในจังหวัด และบุคลทั่วไป เล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัลเป็นผลไม้ การจัดนาทีทองผลไม้ วันละ 2 รอบ (รอบเช้า และรอบบ่าย) ทั้งนี้จะมีการแสดง การละเล่น การแข่งขันต่างๆ เพิ่มเติมอีกจำนวนมากมาย
“เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง” ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่  9 – 15 มิถุนายน 2559 ณ ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ที่มา : http://pr.prd.go.th

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments