หน้าแรก UPDATE เคาท์ดาวน์ธรรม สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

เคาท์ดาวน์ธรรม สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

0
เคาท์ดาวน์ธรรม สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น. สามารถร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวได้ตามวัดเจ้าคณะปกครองสงฆ์ หรือวัดใกล้บ้านทุกแห่ง
วัดที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจังหวัดระยอง
๑. วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
๒. วัดป่าประดู่ ตำบลป่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
๓. วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
๔. วัดโขดหิน ตำบลโขดหิน อำเภอเมืองระยอง
๕. วัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
๖. วัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
๗. วัดเขาสำเภาทอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
๘. วัดเภตราสุขารมย์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองระยอง
๙. วัดธงหงส์ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
๑๐. วัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
๑๑. วัดบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย
๑๒. วัดถนนกระเพรา ตำบลแกลง อำเภอถนนกระเพรา
๑๓. วัดโขด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
๑๔. วัดชากหมาก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
๑๕. วัดป่ายุบ ตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์
๑๖. วัดมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
๑๗. วัดน้ำใส ตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้อานิสงส์แห่งการเจริญจิตภาวนา ยังประโยชน์ให้ท่านพบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
ดาวน์โหลด : หนังสือบทสวดมนต์ข้ามปี ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
 สวดมนต์ข้ามปีระยอง2
ที่มา : ส.ปชส.ระยอง / Ploypailin Poovanesvr / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments