หน้าแรก คู่มือระยอง หาดพีเอ็มวาย PMY หาดแสงจันทร์ หาดสุชาดา แหลมเจริญ

หาดพีเอ็มวาย PMY หาดแสงจันทร์ หาดสุชาดา แหลมเจริญ

0
หาดพีเอ็มวาย PMY หาดแสงจันทร์ หาดสุชาดา แหลมเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยวระยอง หาด PMY เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงติดอันดับเมืองระยอง ที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ ตำบลปากน้ำ ซึ่งห่างจากตัวเมืองระยอง โดยประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดติดต่อกับหาดแหลมเจริญ,หาดแสงจันทร์,หาดสุชาดา,หาดทรายทอง และยังเป็นที่ท่องเที่ยวระยองที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำปลาที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ทำเลที่ตั้งของหาด PMY นั้นถือว่ามีที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนชาวประมง อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายอาหารทะเล สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวกันก็นิยมไปรับประทานอาหารกันในช่วงเวลาเย็น ที่หาดทรายของ หาดแสงจันทร์ (PMY) หาดสุชาดา สถานที่ท่องเที่ยวระยอง แห่งนี้ยังเป็นที่แปลกตาและแตกต่างจากวิวทะเลของที่อื่นๆโดยทั่วไป เนื่องจากเกิดการกัดเซาะแนวชายฝั่งของคลื่นลมและน้ำทะเลจึงทำให้ที่ท่องเที่ยงระยองแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เคยรุ่งเรืองในครั้งอดีตกลับซบเซาลง จึงได้มีการสร้างแนวหินเพื่อลดแรงจากคลื่นลมที่มาทำรายต่อชาดหาย เรียกว่า เขื่อนหินทิ้งเพื่อชะลอคลื่นลมและลดอัตราการกัดเซาะแนวชายฝั่ง จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวระยอง หาด PMY กับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยองอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ของเมืองระยอง พร้อมทั้งมีการบริการที่พัก ร้านอาหารและบริการอื่นๆ อีกมากมายหลายแห่งตลอดแนวชายหาด

pmy-beach%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94_pmy%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c_2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2_2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments