สะพานเฉลิมชัย x สะพานเหล็ก

0
998

สะพานเหล็ก (ข้ามแม่น้ำระยอง) พร้อมเปิดให้สัญจร วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
.
สะพานเฉลิมชัย x สะพานเหล็ก ข้ามแม่น้ำระยอง ก่อนที่จะมีการรื้อถอนสะพานเฉลิมชัยเพื่อสร้างใหม่ แล้วใช้สะพานเหล็กเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นการชั่วคราว

สายปั่น สายเที่ยว วิ่งฉิวไปปากน้ำ หรือไปแหลมเจริญ โปรดทราบ
🔸 one way บนถนนอารีราษฎร์
🔸 บนสะพานรถสามารถวิ่งสวนกันได้
.
เทศบาลนครระยอง ได้ประกาศปิดสะพานเฉลิมชัย (สะพานปากน้ำ) เพื่อทำการก่อสร้างสะพานใหม่ และดำเนินการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำระยอง เพื่อเชื่อมชุมชนปากน้ำ 1 และชุมชนสมุทรเจดีย์ บริเวณหน้าวัดปากน้ำไปยังหน้าศาลเจ้าพ่อโต๊ะแทน (ดูแผนที่ใต้โพสต์นี้)

และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นการชั่วคราว การก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำระยองได้เสร็จแล้ว ซึ่งสามารถเปิดให้รถสัญจรไปมาได้ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

และในการนี้ เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดระยอง ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการใช้เส้นทางเดินรถทางเดียว (oneway) บริเวณถนนอารีราษฎร์ โดยให้ถือปฏิบัติตามป้ายจราจรที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว (บนสะพานรถสามารถวิ่งสวนกันได้) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันข้อมูลเกี่ยวกับสะพาน
“สะพานเฉลิมชัย” หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าสะพานปากน้ำ สะพานข้ามแม่น้ำระยองที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งจังหวัดระยองกับหมู่บ้านปากน้ำระยอง จะมีการรื้อสะพานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจร เนื่องจากความเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงของคอนกรีตและเสริมเหล็ก โดยห้ามใช้ยานพาหนะและสัญจรใดๆ หรือทำกิจกรรมใดๆ บนสะพานเฉลิมชัย ขอให้ทุกท่านโปรดใช้เส้นทางอื่น ตอนนี้ทางเทศบาลนครระยองดำเนินการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำระยองเป็นการชั่วคราวเสร็จแล้ว พร้อมเปิดให้รถสัญจรไปมาได้ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ที่มา : เทศบาลนครระยองรอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments