สรุปคำสั่งจังหวัดระยอง และแนวทางการปฏิบัติตาม มาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง

0
5296

วันนี้ศูนย์โควิด19จังหวัดระยอง ได้ทำ infographic แบบอ่านสะดวกขึ้น เกี่ยวกับสรุปคำสั่งจังหวัดระยอง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 5 และ 6 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ของจังหวัดระยอง ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการผ่อนคลายต่างๆ ของจังหวัดระยอง

แม้จะมีการผ่อนปรนแล้ว โปรดอย่าลืมปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

สถานที่เสียงที่ยังคงมีการปิดชั่วคราว

คำสั่งล่าสุดนี้ทำให้ประกาศเดิมถูกยกเลิก

คือ ขยายเวลาห้ามขายสุรา ❌ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สรุปคือ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 63 เริ่มเปิดจำหน่ายสุราได้แต่ต้องซื้อกลับเท่านั้น ห้ามนั่งที่ร้าน ไม่ได้เริ่มแค่วันเดียวแต่เริ่มไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น (อับเดท 3/05/63)

รายละเอียดจของคำสั่ง : คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6106/2563 ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 จะมีผลในวันที่ 2 พ.ค.63 เป็นวันสุดท้าย ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6376/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ที่ประกาศมาในวันนี้ (2 พ.ค.63) และจะมีผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6376/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
ดาวน์โหลดที่ https://tinyurl.com/yagxz4sk

มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจนํากลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทําได้โดยต้องจัดระเบียบ การเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคําแนะนําของทางราชการ
สําหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจําหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน


ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทําการหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะการนํากลับไปบริโภคที่อื่นร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก-ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ํา และตลาดนัด ให้เปิดได้ โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้และผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือก สินค้าและการชําระราคา


สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคม และไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อ ๑


สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อ ๑


ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสําหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน


สวนสาธารณะ ลาน – พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา ให้เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกําลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล โดยไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง


 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ประชาชนหรือเจ้าของกิจการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โควิด19จังหวัดระยอง โทร. 038 694 068
หรือที่ https://www.facebook.com/ryinfo19/

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบโดย : จังหวัดระยอง / ศูนย์โควิด19จังหวัดระยอง

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments