หน้าแรก คู่มือระยอง พิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวระยอง ที่มีความสำคัญ ในประวัติศาสตร์

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวระยอง ที่มีความสำคัญ ในประวัติศาสตร์

0
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวระยอง ที่มีความสำคัญ ในประวัติศาสตร์

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวระยองที่จัดว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของวีรกษัตริย์ไทย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระยองเชิงประวัติศาสตร์ ประดิษฐาน อยู่ ณ ที่นี้ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ภายในวัดลุ่ม ชาวระยองได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2477 เพราะถือว่าเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ที่อยู่ในเมืองระยอง

จากคำเล่ากล่าวกันมาว่า ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์เนื่องจากพระเจ้าตากสินเคยเสด็จมาประทับที่เมืองระยองก่อนไปรวบรวมไพร่พลและตั้งทัพที่จันทบุรี เพื่อเตรียมกอบกู้อิสรภาพของไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารศาลาทรงไทยจัตุรมุขเปิดโล่งสามด้าน ประดิษฐานพระบรมรูปพระเจ้าตากสิน ที่มีขนาดเท่าองค์จริงในท่าประทับนั่ง

จนทำให้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่ท่องเที่ยวระยองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเป็นศาลที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระเจ้าตากสิน ฉลองพระองค์ทรงเครื่องกษัตริย์ด้านหน้าศาลมีต้นสะดือใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่ที่พระเจ้าตากสินใช้ผูกช้างทรงไว้ และทรงออกว่าราชการ จึงทำให้ชาวระยองนับถือต้นสะตือนี้มากมีงานสมโภชศาลฯ เป็นประจำ

ก็นับได้ว่า ที่จังหวัดระยอง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวระยองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตามรอยของพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระยอง ที่มีชาวระยองได้เคารพสักการะนับถือกันมาอย่างยาวนาน

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments