หน้าแรก คู่มือระยอง เที่ยววัด ระยอง วัดป่าประดู่ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดป่าประดู่ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

0
วัดป่าประดู่ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

พาคุณได้ไปกราบไหว้ของพรกันที่เมืองระยอง ซึ่งมีอยู่หนึ่งวัด ที่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยของกรุงศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบันนี้ วัดแห่งนี้ยังคงมีการสร้างใหม่ให้ดูแลสวยงามขึ้นและมีผู้คนมากรายไหว้กันอยู่เลื่อนมา และยังถือว่าเป็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวระยอง ที่มีความสำคัญอย่างมากของชาวระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวระยอง วัดป่าประดู่ มีทำเลที่ตั้งอยู่ที่ถนนหลังวัดป่า ในตัวเมืองระยอง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อของวัดแห่งนี้ชื่อว่า วัดป่าเลไลย์ ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนมาเป็น วัดป่าประดู่ ตามชื่อหมู่บ้านและต้นประดู่ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ในวัด

เดิมๆแล้ววัดป่าประดู่ แห่งนี้ เป็นวัดร้าง ต่อมาได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะพระปางปาลีไลย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่คู่วัดมาช้านาน และเคยเป็นพระประธานมาก่อน มีความสูงถึง 6.02 เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2501 ชมศิลปกรรม

จนทำให้วัดป่าประดู่ แห่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวระยอง ที่สำคัญของเมืองระยองเป็นอย่างมากเนื่องด้วยว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มาจึงถึงปัจจุบันนี้ พร้อมทั้งมีผู้คนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มาแวะเวียนสักการะกันแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว

วัดป่าประดู่ จึงจัดว่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวระยองที่มีความสำคัญของเมืองระยองเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่สักการบูชากราบไหว้ของคนเมืองระยองรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแวะเวียนกันขอพรกันก่อนเที่ยวเมืองระยองกันอย่างสุขสบาย

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments