วัดบ้านแลง

0

สถานที่ท่องเที่ยวระยอง วัดบ้านแลง วัดแห่งนี้เดิมทีชาวบ้านมักเรียกว่า วัดแลงหรือวัดบ้านแลง เดิมที่เป็นสำนักสงฆ์ ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2285 โดยนายจันทร์เป็นผู้ยกที่ดินไร่อ้อยถวายให้ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแลง อำเภอท่าประดู่ เมืองระยอง จึงทำให้ที่แห่งนี้จัดว่าเป็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวระยองที่สำคัญ

วัดบ้านแลง ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระยอง ที่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง ภายในวัดมีโบสถ์เก่า เป็นที่ท่องเที่ยวระยองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย แม่สภาพจะทรุดโทรมแต่ยังคงความงามของสถาปัตยกรรม เป็นอาคารโครงสร้างไม้ก่ออิฐฉาบปูนทับ

จนทำให้สถานที่ท่องเที่ยวระยอง วัดบ้านแลง ซึ่งเป็นพระประธานเก่าแก่คู่โบสถ์ หอไตรกลางน้ำ ตั้งอยู่กลางสระน้ำเยื้องกับโบสถ์เก่าเป็นอาคารไม้ทั้งหลังสภาพค่อนข้างทรุดโทรมแต่ยังเหลือเค้าโครงความงามที่น่าชม สถานที่ท่องเที่ยวระยอง วัดบ้านแลง มีพระนาคเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างและได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อผู้ถวายที่ดินว่า วัดจันทร์สุวรรณโพธิธาราม ต่อมานิยมเรียกกันว่า วัดแลง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดบ้านแลง เรียกกันจนติดปากจนถึงปัจจุบันนี้

สถานที่ท่องเที่ยวระยอง แห่งนี้จึงเป็น ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของระยอง ที่อยู่ในตำบลบ้านแลง อำเภอท่าประดู่ เมืองระยอง เนื่องจากวัดแห่งนี้เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์ ที่สร้างขึ้นในสมัยของกรุงศรีอยุธยา จึงทำให้วัดบ้านแลงแห่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีแต่คนมาสักการบูชากันอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments