วัดน้ำตกธรรมรส #ระยอง

0
วัดน้ำตกธรรมรส #ระยอง

ธรรมเป็นเที่ยว ✨ ไหว้พระ ทำบุญ ถ่ายรูปสวยๆ เดินชมธรรมชาติทั้งสวนป่า น้ำตก หุบเขา ธารน้ำ ☘ สักการะพระพุทธรูปที่ซ่อนอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรอันกว้างใหญ่ พร้อมตื่นตาไปกับรูปปั้นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนา วัดน้ำตกธรรมรส อีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวระยอง ที่เที่ยวได้ทั้งธรรมและธรรมชาติ

วัดน้ำตกธรรมรส สถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมที่สร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ ทัศนียภาพโดยรอบมีความสวยงามเต็มไปด้วยป่าและขุนเขาบนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ภายในมีงานปั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่ใช้ช่างปั้นผ่านมาถึง 3 รุ่น อาทิ รูปปั้นช้างห้าเศียร, พระพุทธรูปปางพระเจ้าเปิดโลก, พระโพธิสัตว์, รูปปั้นพระพุทธองค์ทรงโปรดองคุลีมาล, รูปปั้นหลวงพ่อโตและเกจิอาจารย์ดัง, รูปปั้นเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ฯลฯ

นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝน วัดน้ำตกธรรมรส ยังมีธารน้ำและน้ำตกที่สวยงาม มีจุดชมวิวและโซนงานปั้นต่างๆ อย่างพระพุทธโสธรจำลองที่สร้างด้วยกระจกชิ้นเล็กๆ มาต่อกันประดิษฐานอยู่บนเชิงเขา มีวิหารกลางน้ำสีชมพูสวยงามแปลกตา โดยภายในศาลาจะมี พระแก้วมรกตอยู่ 3 องค์ตั้งอยู่คนละทิศของศาลาไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรอีกด้วย

น้ำตกถ่ายเมื่อ 05/07/2563 ยังมีน้ำในปริมาณค่อนข้างมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละวัน ช่วงหน้าฝนน้ำจะเยอะหน่อย – หากต้องการชมงานปั้นโดยรอบทั้งหมดอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรควรหารองเท้าที่ใส่สบายเหมาะกับการเดินทางไกลๆ – หากต้องการชมหรือสักการะพระพุทธโสธรจำลอง ในช่วงวันหยุดจะมีชาวบ้านมาให้บริการขับรถขึ้นเขาค่าบริการเริ่มต้นที่ 25 บาทครับ- วัดน้ำตกธรรมรส มีหลวงพ่อคล้าย ฐิตธมฺโม (หลวงพ่อธรรมรส) เป็นผู้ก่อตั้ง

🔰 | วัดน้ำตกธรรมรส📍 | ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง⏰ | 07.00 – 17.00 น.🚘 : https://goo.gl/maps/yZRSstVAmrKXwUDK6

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments