หน้าแรก article ลดขยะทะเลเพื่อเพิ่มชีวิตเพื่อนร่วมโลกในทะเล

ลดขยะทะเลเพื่อเพิ่มชีวิตเพื่อนร่วมโลกในทะเล

0
ลดขยะทะเลเพื่อเพิ่มชีวิตเพื่อนร่วมโลกในทะเล
https://pixabay.com

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลไทยทั้งทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งติดอันดับโลกจนทำให้น่าไปเยือนสักครั้งในชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็ยังติดอันดับ 6จาก 192 ประเทศทั่วโลกที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก ด้วยปริมาณขยะอันมากถึง 1 ล้านตันต่อปีกันเลยทีเดียว

ขยะทะเลมาจากไหน

ขยะทะเลคือของเสียที่เกิดจากมนุษย์ 100% ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนบกที่มากถึงร้อยละ 80 หรือกิจกรรมในทะเลประมาณร้อยละ 20 ก็ตาม ซึ่งมักจะมาจากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับทะเล เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว โฟม ก้นบุหรี่ และยังมีขยะที่มาจากการทำประมงอย่างเช่นอวนหรือเชือก การขนส่งทางเรือ และเรือสำราญท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ขยะทะเลก็มาจากการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง บ้านเรือน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่จะมีบางส่วนเล็ดลอดจนลงสู่ท้องทะเลในที่สุด โดยขยะทะเลที่พบมากที่สุดคือ “พลาสติก”

พฤติกรรมและการกำจัดขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษทางทะเลก็คือขยะทะเลนั่นเอง หากผู้คนมีพฤติกรรมมักง่ายด้วยการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองหรือตามริมหาดและในทะเล การกำจัดขยะมูลฝอยบนบกที่ฝังกลบไม่ถูกวิธี และขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานๆ มีปริมาณมาก เมื่อขยะเหล่านี้ลงสู่ทะเลแล้วจะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศท้องทะเลและสัตว์ทะเลอย่างร้ายแรง

ขยะทะเลกับสัตว์ทะเลและระบบนิเวศทะเล

ปัจจุบันเราจะทราบข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์ในด้านการอนุรักษ์ทะเลไทยมากขึ้น เนื่องจากพบว่าทะเลไทยหลายๆ แห่งเต็มไปด้วยสารพิษปนเปื้อน ทำให้สัตว์น้ำในทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งผลให้สัตว์เหล่านั้นได้รับบาดเจ็บรุนแรง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือเต่าทะเลที่เจ็บป่วยจากการไม่กินอาหารเป็นเวลานาน เพราะการกลืนขยะชิ้นเล็กๆ ประเภทพลาสติกเข้าไปในท้องแล้วสะสมปริมาณมากๆ ดังนั้นจึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยและตายในที่สุด ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆ รับรองว่าอีกไม่นานสัตว์ทะเลเหล่านี้ต้องสูญพันธุ์อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ขยะพลาสติกและขยะทะเลอื่นๆ ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนั้น จะบดบังแสงอาทิตย์จนสาหร่ายและแพลงตอนที่เป็นอาหารสำคัญในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลอื่นๆ โดยรวมทั้งหมดจนไม่สามารถดำรงชีวิตในท้องทะเลได้

เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาขยะทะเลจึงไม่ใช่แค่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการนำขยะมาแปรรูปหรือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ก็จะช่วยลดปัญหาขยะล้นสู่ท้องทะเลและยังเป็นกาช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสวยงามอยู่เสมอ

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments