หน้าแรก UPDATE “ระยอง” ครองแชมป์รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงสุดในประเทศ โดยประชากรมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 1,008,615 บาท

“ระยอง” ครองแชมป์รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงสุดในประเทศ โดยประชากรมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 1,008,615 บาท

0
“ระยอง” ครองแชมป์รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงสุดในประเทศ โดยประชากรมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 1,008,615 บาท

จากการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง รายงานถึงภาพรวมเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดระยอง แม้มีสัญญาณหดตัว แต่รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีนั้น ยังครองแชมป์ภาคตะวันออกและในประเทศ โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 1,008,615 บาท  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง มี 3 สาขาที่สำคัญ คือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของ จังหวัดระยอง จากข้อมูลเดือน มีนาคม 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดระยอง มีสัญญาณหดตัวลงจากเดือนก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากเครื่องบ่งชี้ด้านอุปสงค์คือ การใช้จ่ายจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ  ในขณะที่ด้านการผลิตมีการขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ส่วนภาคเกษตรกรรมหดตัว สำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดระยอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดระยอง ยังคงติดลบอยู่ในระดับต่ำ ตามราคาน้ำมันเป็นสำคัญและการจ้างงานขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.4 สำหรับการจ้างงานขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ทั้งนี้ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.1 ฟื้นตัวมาเป็นบวกจากที่หดตัวร้อยละ 2.0 ในปี 2558 ในขณะที่รายได้ของประชากรต่อหัวต่อปี จังหวัดระยอง ยังครองแชมป์ประชากรมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงที่สุดของภาคตะวันออกและของประเทศ โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวต่อปี อยู่ที่ 1,008,615 บาท

gdp_rayong_2016

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดระยอง / www.pr.prd.go.th

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments