หน้าแรก UPDATE “ประเพณีนมัสการรอยพระบาทพลวง” เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2560

“ประเพณีนมัสการรอยพระบาทพลวง” เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2560

0
“ประเพณีนมัสการรอยพระบาทพลวง” เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2560

เตรียมตัวให้พร้อมกับประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง “เขาคิชฌกูฎ” จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้ได้กำหนดเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ได้นมัสการรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2560 โปรดแต่งกายตามความเหมาะสมกับสถานที่และเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการนั่งรถขึ้นเขาและเดินเท้าขึ้นเขาเพื่อนมัสการรอยพระบาทพลวงครับ

ภาพโดย : Chanadetch Meng’s Jeweler Chawgeranai

“ประเพณีนมัสการรอยพระบาทพลวง” เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2560
บวงสรวงเปิดงาน 26 ม.ค. 2560
บวงสรวงปิดงาน 28 มี.ค. 2560

ภาพโดย : Chanadetch Meng’s Jeweler Chawgeranai
ภาพโดย : ที ยู เค

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments