หน้าแรก UPDATE บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมพัฒนาพื้นที่หอระฆัง ในโครงการ “วัดสร้างสุข” ณ วัดโขดหิน

บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมพัฒนาพื้นที่หอระฆัง ในโครงการ “วัดสร้างสุข” ณ วัดโขดหิน

0
บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมพัฒนาพื้นที่หอระฆัง ในโครงการ “วัดสร้างสุข” ณ วัดโขดหิน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ใน เอสซีจี เคมิคอลส์ นำพนักงานจิตอาสา จำนวน 22 คน ร่วมพัฒนาพื้นที่หอระฆัง ณ วัดโขดหิน จ.ระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ วัดสร้างสุข ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับพุทธศาสนิกชน  โดยนำหลัก 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างวินัย) ไปใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด คัดแยกหนังสือที่ชำรุดไปซ่อมแซม แบ่งหมวดหมู่ ทำความสะอาดชั้นวาง และจัดให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้พนักงานยังได้นำหนังสือธรรมะถวายพระ เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุดแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งห้องสมุดหอระฆังแห่งนี้ นอกจากจะมีพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาอ่านหนังสือแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับเรียนปริยัติธรรมของพระที่วัดอีกด้วย

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-6%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-7

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments