หน้าแรก UPDATE Event บรรยากาศงาน ตะลุยฝันวันเด็กครั้งที่ 18

บรรยากาศงาน ตะลุยฝันวันเด็กครั้งที่ 18

0
บรรยากาศงาน ตะลุยฝันวันเด็กครั้งที่ 18

ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11ม.ค. 63 ที่ผ่านมาครับ
.
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “ตะลุยฝันวันเด็กครั้งที่ 18” ด้วยคอนเซ็ปต์ “Green Mindset” สร้างสรรค์ไอเดียรักษ์โลก ชวนเยาวชนคิดเปลี่ยนโลกด้วยฐานเกมที่มอบความสุขพร้อมสาระเรื่องการดูแลโลกที่เราอยู่อาศัยซึ่งการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในอนาคตย่อมส่งผลดีต่อการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่อาศัยได้ไม่ยากจัดขึ้น ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11ม.ค. 63
นายอดุลย์ ประกอบสุข อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่ากลุ่ม ปตท. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 11 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาผ่านโครงการด้านการศึกษารวมถึงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ ช่วยสร้างบุคลากรในหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมและชาติไทย เช่น แพทย์ อุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งนับเป็นอาชีพที่สำคัญในยุคดิจิทัล ที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เกมกิจกรรมหลากหลายที่สอดแทรกสาระความรู้เรื่องการจัดการขยะหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้ากับยุคสมัย อีกทั้งของขวัญที่แจกภายในงานปีนี้ได้จัดทำเป็นกล่องข้าวที่มีส่วนผสมจากฟางข้าวสาลีที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง กิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีการคัดแยกขยะในบริเวณงานอย่างถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังได้ให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในงานร่วมรณรงค์งดใช้โฟมตลอดงานอีกด้วย กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งหวังที่จะดูแลสังคมโดยรอบในทุกมิติ ทั้งทางด้านสุขภาพ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญมากในการนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาให้ถึงขีดสุดกอปรกับปัจจุบันเป็นยุคที่นานาประเทศหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยย่อมต้องการเยาวชนที่มีความรู้มีความสามารถในด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับตัวในโลกแห่งยุคดิจิทัล อันเป็นความหวังของชาติในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ สิ่งใดที่มีความเหมาะสมและดีงามอยู่แล้วก็ควรจะธำรงรักษาไว้สืบไป
สำหรับในปี 2563 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

https://www.facebook.com/rayonghip/videos/647682885969750/?t=8

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments