ททท. นำคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ เดินทางสู่จังหวัดระยอง ร่วมโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

0
1401

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดระยองกับโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ อาทิ
• Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย พร้อมครอบครัว
• Mr. Noh Kwang-il เอกอัครราชทูตประเทศเกาหลี พร้อมครอบครัว
• Ms. Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูตประเทศคาซัคสถาน พร้อมด้วยลูกชาย
• Mr. Waldemar DUBANIOWSKI เอกอัครราชทูตประเทศโปแลนด์ พร้อมด้วยภริยา
• Mr.joaquim Amaral เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
• Dr. Sanjay KUMAR เลขานุการโทประเทศอินเดีย พร้อมด้วยภริยา
• Ms. Judith Schildberger เลขานุการเอกและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตประเทศออสเตรีย
• Ms. Irina VOROBEVA เลขานุการตรีสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย
และ Ms. Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติ และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP)
ให้เกียรติร่วมเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์บริการปลวกแดงตามพระราชดำริ และท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญของจังหวัดระยอง รวมถึงเยี่ยมชมชุมชน ทำความรู้จักกับวิถีชุมชน ณ ชุมชมปากประแส พร้อมร่วมทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านต่างได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกันตลอดทั้งทริป

ตามรอยศาสตร์พระราชา

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ได้สร้างประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อประชาชนคนไทยให้ อยู่ดี กินดี ในทุกแขนงด้วยศาสตร์วิชาที่ลึกซึ้ง และแก้ปัญหาแบบถึงราก และในวโรกาสที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงแนะนำให้คนไทยได้สืบสานพระราชปณิธานชองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อยังประโยชน์ให้กับคนไทยสืบต่อไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการที่จะสืบสานพระราชปณิธานฯ โดยการเผยแพร่แนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ผ่านการเดินทาง และเก็บรับประโยชน์จากศาสตร์พระราชานำไปปรับใช้ในชีวิต จึงได้จัดทำ โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว

โดยจัดเป็นเส้นทาง กิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในชุมชน ที่อยู่ในเมืองหลัก และการเชื่อมโยงสู่เมืองรอง เป็นเส้นทางที่มีทั้งความงดงาม และความสนุกสนานที่ผสมผสานความรู้ การได้สัมผัสกับความสุขตามวิถีชุมชนที่ใช้ศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อน ถือเป็นการเดินทางตามรอยศาสตร์พระราชา

“แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” ในปีที่ผ่านมาโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ได้ประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยม ทั้งยังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ต่อยอดสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเผยแผ่ศาสตร์แห่งองค์ราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่สากล เกิดเป็นโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” เพื่อต่อยอดศาสตร์ของพระราชา ในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาและเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากเหล่าคณะเอกอัครราชทูตกว่า 25 ประเทศ ที่ตอบรับคาเชิญบินตรงเข้าร่วมในโครงการ ลงพื้นที่สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ ไม่เพียงเท่านั้นเหล่าคณะทูตยังได้สวมชุดไทยเพื่อได้สัมผัสถึงความงดงามของชุดไทยไปพร้อมกับการเรียนรู้วิถีไทยใน 5 เส้นทางตัวอย่าง ประกอบด้วย โครงการ 1 ไร่แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทหารบก จ.ราชบุรี – ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม, โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าต้นลาปะเทีย – ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์, โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ – ชุมชนปากน้าประแส จ. ระยอง, โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง – ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมราช และโครงการเกษตรวิชญา – ชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางตามโครงการพระราชดาริ และชุมชนตัวอย่างเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง และเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาไปสู่ระดับสากลอีกด้วย

ทางโครงการได้รับเกียรติจาก นาย โมฮัมเหม็ด นาจารี ทูตวัฒนธรรมโมร็อกโก และ นายเบอร์นาโด ดิแอซ ลูกชายของท่านทูตปานามา มาร่วมประเดิมเส้นทางแรกที่ โครงการ 1 ไร่แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทหารบก จ.ราชบุรี – ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม

สาหรับทูตที่เข้าร่วมในเส้นทางที่สอง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าต้นลาปะเทีย – ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจาประเทศไทย, นายราดูอาน ชาโอคี เลขานุการโทจากประเทศ โมร็อคโค นายโจอาคิม อารมารัล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประจาประเทศไทย และนางสาว พนิตา จิตตานนท์ ตัวแทนท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศอาร์เมเนีย

โดยเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 5 เส้นทาง ที่คณะทูตจะได้ลงพื้นที่นั้น อยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ซึ่งในเส้นทางต่อไปคือเส้นทางจังหวัดระยอง ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ – ชุมชนปากน้าประแส และจะมีการดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ สาหรับผู้ที่สนใจ สามารถร่วมติดตาม และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kingwisdom

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments