ด้วยนวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกของ GCGroup สู่พลังใจที่ยิ่งใหญ่เคียงข้างชาวระยองฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19

0
1706

วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดระยอง ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือในภาวะที่ต้องหยุดงานกะทันหันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทาง Chemistry for Better Living ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ GC Group พร้อมแสดงความห่วงใยและอยู่เคียงข้างชาวระยอง ในการรับมือวิกฤตนี้

“GC Group มีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมไทย รวมถึงประชาชนในจังหวัดระยองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบริษัทฯเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าสำคัญที่ต้องเผชิญกับเชื้อโรคโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย สอบถาม รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนระยองที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริง พร้อมเดินหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ด้วยนวัตกรรมจากเคมีภัณฑ์และพลาสติกของบริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ GC Group ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในขณะนี้”

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 GC Group ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และประชาชนในจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนโดยปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 16 รายการ ได้แก่

 1. มอบหน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า (Face Shield)จำนวน 2,987 ชิ้น
 2. มอบเสื้อกาวน์ที่ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน(PE)จำนวน 1,000 ชุด
 3. หน้ากากอนามัยผ้าอัพไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนแนวคิด Circular Living ของ GC Group ได้เป็นอย่างดีในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 51 วัด ทั้งหมด 850 ชิ้น
 4. หน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 21,650 ชิ้น
 5. แอลกอฮอล์เจล จำนวน 430.75 ลิตร
 6. ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 ลิตร
 7. ตู้พ่นน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 3 เครื่อง
 8. ฉากกั้นป้องกันเชื้อโรค จำนวน 44 ชุด
 9. น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับสถานพยาบาล จำนวน 6 แกลลอน
 10. เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 5 เครื่อง
 11. ที่กดแอลกอฮอล์เจล จำนวน 5 ชิ้น
 12. กล่องอะคริลิกกันเชื้อ จำนวน 10 กล่อง
 13. ถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง และงบประมาณ 20,000 บาท สำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน
 14. สติกเกอร์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 7,600 ครัวเรือน
 15. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง
 16. น้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด

GC Group ไม่เคยหยุดนิ่งในการร่วมมือสนับสนุน พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ดูแลชุมชนชาวระยอง และสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องไม่เพียงเฉพาะในยามวิกฤตนี้เท่านั้นเพราะอยากเห็นชาวระยองและคนไทยทุกคนกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

………………………………………………………..

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments