ซีพีเอ็น จับมือ แฟมมิลี่อะมิวส์เม้นท์ ชู “Learn Through Play” ขานรับนโยบายภาครัฐ ยกระดับร้านเกมส์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ผ่านการเล่น

0
1493

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ขานรับนโยบายภาครัฐ ยกระดับและพัฒนาภาพลักษณ์อุตสาหกรรมร้านเกมส์สู่อุตสาหกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น“Learn Through Play” ปั้นศูนย์การค้าของซีพีเอ็นให้เป็น Family Entertainment Complex แหล่งรวมความบันเทิงแบบมีสาระครบวงจรของทุกคนในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย นำโดย ฟันแพลเน็ท (FUN planet) หวังสร้างแหล่งเรียนรู้ แบบเอ็ดดูเทนเม้นท์ เปิดให้บริการ พร้อมกันทั้ง 6 สาขา ที่ ศูนย์การค้า  เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3,  เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  เซ็นทรัลพลาซา ระยองเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กล่าวว่า “ซีพีเอ็น เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่แนะนำ ศูนย์การค้าหรือศูนย์รวมช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ ให้คนไทยเป็นที่รู้จักเมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ด้วยการนำร้านค้าแบรนด์เนม สินค้าไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ต่างๆ เข้ามารวมกันในสถานที่เดียวอย่างครบวงจร จนปัจจุบันนี้เราเป็นผู้นำของตลาดรีเทลในประเทศไทยอย่างเต็มตัว ประกอบกับศูนย์การค้าของซีพีเอ็น เป็นศูนย์การค้าสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว เราจึงต้องการให้ศูนย์ฯของเรามีพื้นที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆและเยาวชน โดยมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของร้านเกมส์และเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยที่อาจมองว่าร้านเกมส์เป็นสถานที่เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จากผลการวิจัยสมัยใหม่ชี้ให้เห็นว่า เกมส์ต่างๆ นอกจากจะช่วยพัฒนาไหวพริบปฏิภาณ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เข้าใจการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หากใช้หรือเล่นให้ถูกวิธี ด้วยเหตุนี้ ซีพีเอ็นจึงได้ร่วมมือกับ ฟันแพลเน็ท สร้าง  Family Entertainment Complex แหล่งรวมความบันเทิงแบบมีสาระครบวงจรของทุกคนในครอบครัว ในศูนย์ฯของซีพีเอ็น ด้วยการผสานกิจกรรมในรูปแบบเอ็ดดูเคชั่น(Education) เข้าไปในทุกอณูของกิจกรรมภายในสวนสนุกจนกลายเป็นกิจกรรมเอ็ดดูเทนเม้นท์(Edutainment) ที่สมบูรณ์แบบ ยกระดับร้านเกมส์สู่ศูนย์การเรียนรู้อย่างแท้จริง”

สรวิศ ปัญจมณีโชติ ประธานกลุ่มบริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เมนท์ กล่าวว่า “เรามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ร้านเกมส์ ให้เป็นสวนสนุกเพื่อการเรียนรู้ผ่านการเล่น ด้วยแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดแบบน่านน้ำสีคราม (Blue OceanStrategy) ภายใต้แนวคิด “Learn through Play” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  และเตรียมความพร้อมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยสร้างรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่น ชนิดที่เรียกได้ว่า คุณภาพเหนือราคา ส่งผลให้กิจกรรมของ ฟันแพลเน็ท มีความแตกต่าง เป็นนวัตกรรมทางด้านสินค้า และ บริการ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว อาทิเช่น Play Port, Hyper Blaster, Construction, Aquarium, Party Star, Little Chef, Kid’s Creation, Fantastic Toy, KID’S sport โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยเข้ามาร่วมพัฒนาให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ในการกระตุ้นพัฒนาการของสมอง อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ การเข้าสังคม จริยธรรม และ ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ 7Q (IQ, EQ, CQ, SQ, MQ, AQ,PQ) ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม(Interactive) ผ่านเครื่องเล่นที่กระตุ้นท้าทายสมองเพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์และสง่างามในอนาคต”

ภูวนาถ บางพาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เมนท์ ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าผู้มารับช่วงในการสานต่อนโยบายในฐานะนักวางแผนกลยุทธ์องค์การ ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในการปั้นแบรนด์ เสริมว่า “การปรับตัวของฟันแพลเน็ทในครั้งนี้ จะนับว่าเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมเพื่อความบันเทิง ให้เป็นอุตสาหกรรมเพื่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นควบคู่กับการปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานภายในองค์การ  มาตรฐานสวนสนุก โดยจะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร ปรับปรุงภาพลักษณ์ตราสินค้าทั้งในส่วนของแกนหลักของแบรนด์และ ส่วนขยายของแบรนด์  เพื่อให้เป็นแบรนด์ที่มีชีวิตและจิตใจ พร้อมเตรียมปั้นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ น้องแจ็คกี้ ที่จะนำพาทุกคนในครอบครัวมาสู่โลกแห่งการเรียนรู้”

พบกับ Family Entertainment Complex แหล่งรวมความบันเทิงแบบมีสาระครบวงจรของทุกคนในครอบครัวภาพลักษณ์ใหม่ ของ ฟันแพลเน็ท และการเรียนรู้ผ่านการเล่น“Learn Through Play” ได้ที่ ศูนย์การค้า  เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3,  เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลพลาซา ระยองเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments