งานบูชาดาวนพเคราะห์ 2563 #จันทบุรี ✨

0
1432

ช่วงเทศกาลงานบุญ ใครเดินทางมาจังหวัดจันทบุรี แวะมาเสริมพลังบวก เติมพลังใจกันได้ครับ ในงาน ✨ “บูชาดาวนพเคราะห์ ปีหนูทองมั่งมี บารมีพร้อมพรั่ง มั่งคั่งรุ่งเรือง” ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ถือปฏิบัติมายาวนานกว่า 186 ปี ในงานจะมีการจุดเทียนชัยมงคล แก้ปีชงประจำนักษัตร สะเดาะเคราะห์เสริมดวง และอื่นๆ อีกมากมายครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในสมัยโบราณตามพุทธศาสนา นิกายมหายานเชื่อว่าดวงดาวทั้ง 9 คือพระพุทธเจ้าทั้ง 7 และพระโพธิ์สัตว์ ทั้ง 2 พระองค์ ที่จะดูแลดวงชะตาชีวิตเรา การบูชาดวงดาวเพื่อให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ตลอดปี อานิสงส์ผลบุญแห่งการบูชาดาวนอกจากเราที่จะได้รับแล้ว ยังสามารถส่งต่อไปให้ถึงบิดามารดาญาติมิตรทั้งหลายทั้งปวงด้วย
.
บูชาดาวที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ยังดำรงไว้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน (ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่พิธีกรรมต่าง ๆ ครบถ้วนเป็นดั่งเช่นโบราณกาลและมีการจัดงานครบ 10 วัน
.
ตามประเพณีเก่าก่อนที่เชื่อกันว่าหลังจากตรุษจีน 15 วันเทพเจ้าจะเสด็จมาในปางของดวงดาว เพื่อประทานพรสร้างความเป็นสิริมงคลให้ผู้คน
.
การบูชาดาวที่วัดเขตร์นาบุญญาราม จะมีพิธีถวาย “พะเก่ง” คือการเขียนชื่อตัวเองลงในใบฎีกาไปไว้ใน อุโบสถถวายต่อพระพุทธเจ้า พระโพธิ์สัตว์ และทวยเทพ เพื่อให้ช่วยคุ้มครอง จะมีการสวดมงคลคาถาพระสูตรชั้นสูงเช้า-เย็นภายในอุโบสถ ตลอดงาน เชื่อว่าจะนาสิริมงคล ความร่มเย็นสู่ตัวเราและครอบครัว
.

วัดเขตร์นาบุญญาราม อารามเก่าแก่ในจังหวัดจันทบุรี แรกสร้างแต่ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ กว่า ๑๘๐ ปี มิ่งมงคลแห่งพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย ที่ได้งอกงามไพบูลย์ในจิตใจพุทธศาสนิกชน ด้วยมงคลนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้วยมงคลสถานอุโบสถที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี เสด็จพระราชดาเนินวางศิลาฤกษ์ จวบจนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ที่ทรงพระกรุณาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ด้านในพระเกศของพระพุทธเจ้าทั้ง๓ พระองค์ จึงล้วนเป็นเหตุมงคลในอารามแห่งนี้เป็น “เขตแห่งเนื้อนาบุญ” อย่างแท้จริง
.

ข้อมูล : ททท.สำนักงานจันทบุรี / Chanthaburi CBT Travel

🔰 : งานบูชาดาวนพเคราะห์ 2563
📍 : ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี
⏰ : 08:00 – 22:00 น.

🗺 : https://goo.gl/maps/zp7oZz1JDXYu9owM9

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments