หน้าแรก UPDATE covid-19 คำสั่งจังหวัดระยอง เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

คำสั่งจังหวัดระยอง เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

0
คำสั่งจังหวัดระยอง เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

รวมคำสั่งในประกาศฉบับต่างๆ ของจังหวัดระยอง เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยเป็นการสรุปประกาศต่างๆ ที่ยังคงใช้อยู่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2563 มีประกาศอะไรบ้างติดตามกันได้เลยครับ

อ่านประกาศเต็ม : https://tinyurl.com/ydf982htประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อ

(1) สนามแข่งขันทุกประเภท

(2) สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ

(3) สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม

(4) สนามกีฬา ลานกีฬา ลานกิจกรรม

(5) ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารที่นํากลับไปบริโภคที่อื่น) ธนาคารและสถาบัน การเงินทุกประเภท และศูนย์บริการมือถือหรือระบบสื่อสาร

กรณีเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือช่าง วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง ให้เปิดบริการได้ระหว่างห้วงเวลา 10.00 น. – 19.00 น. โดยให้จํากัดลูกค้าในการเข้ารับบริการครั้งละไม่เกิน 1 คนต่อ 10 ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงพื้นที่วางสินค้า

(6) สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

(7) โต๊ะบิลเลียด พูล สนุกเกอร์

(8) สนามยิงปืน

(9) บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

(10) โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

(11) สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

(12) ร้านเกม หรือร้านอินเตอร์เน็ต

(13) แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

(14) ชายหาด ตั้งแต่เวลา 16.00 – 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ ผู้ประกอบอาชีพประมง พื้นบ้านที่ได้จดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นไว้กับสํานักงานประมงจังหวัดระยอง และเขตพื้นที่อุทยาน แห่งชาติให้เป็นไปตามประกาศหรือคําสั่งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(15) สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่หนึ่ง (บขส. เก่า) ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่สอง (บขส. ใหม่) ตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

(16) สถาบันกวดวิชา สถานที่สอนพิเศษ หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

(17) สถานที่ซ้อมดนตรี ห้องซ้อมดนตรี หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

(18) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

(19) พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน

(20) ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

(21) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม

(22) สถานที่ให้บริการควบคุมน้ําหนัก คลินิกเวชกรรมในส่วนที่ให้บริการเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม

(23) สถานที่บริการสักผิวหนัง เพ้นท์ร่างกาย หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

(24) สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

(25) ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าจําหน่ายของชํา ร้านค้าทั่วไป ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

(26) สถานรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่สถานรับเลี้ยงเด็กในสถานพยาบาล

(27) สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

(28) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

(29) สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร

(30) สถานที่ประกอบกิจการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ หรือสถานที่อื่นใดในทํานองเดียวกัน เว้นแต่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาล และเป็นการรักษาตามคําสั่งแพทย์

(31) สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย รวมถึงสถานที่ออกกําลังกายภายในโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

(32) สนามมวย โรงเรียนสอนมวย หรือสถานที่อื่นใดในทํานองเดียวกัน

 (33) สระว่ายน้ํา สระว่ายน้ําภายในโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(34) สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามม้า สนามชนโค สนามแข่งขันนกเขา หรือสนามอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน รวมทั้งสนามซ้อม

(35) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

(36) ร้านอาหารที่มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือเปิดเพลงบริการลูกค้า

(37) ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เว้นแต่การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น หรือเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม หรือร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินหรือโรงพยาบาล

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments