หน้าแรก UPDATE Event ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” 31 มีนาคม – 2 เมษายน 61 ณ ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” 31 มีนาคม – 2 เมษายน 61 ณ ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง

0
ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” 31 มีนาคม – 2 เมษายน 61 ณ ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง

งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม –๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง

กิจกรรมที่มีในงานทุกวัน (๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑)
๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง
๒) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓) การจำหน่ายอาหาร ขนม และน้ำดื่ม
๔) การฉายภาพยนตร์โบราณ
๒. การประกวดพูดจาภาษาถิ่นระยอง เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไปณ เวทีลานวัฒนธรรม
หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง
ระดับประถมศึกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๓. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไปณ เวทีศาลเจ้าแม่ทับทิม
ระดับประถมศึกษา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
๔. การแต่งกายของผู้ร่วมพิธี ชุดสุภาพย้อนยุค(สีม่วง) หรือชุดผ้าไทย
๕. การแสดงทางวัฒนธรรม ณ เวทีย่อยทุกคืน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ได้แก่ เวทีลานวัฒนธรรม เวทีตลาดเทศบาล เวทีชุมชน และเวทีศาลเจ้าแม่ทับทิม

กำหนดการงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง
………………………………

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๖.๐๐ น. -ขบวนแห่ “พลังรักษ์วัฒนธรรม” จากทุกอำเภอพร้อมกัน ณ บริเวณสนาม
โรงเรียนวัดป่าประดู่
๑๖.๓๐ น. -เริ่มเคลื่อนขบวนแห่จากบริเวณสนามโรงเรียนวัดป่าประดู่ ตามลำดับ
ไปยังเวทีกลาง(ริ้วขบวนแห่ ๘ ริ้วขบวนและขบวนแห่ภาคเอกชน)
-ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นายกเทศมนตรีนครระยอง,
หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้มีเกียรติ ชมริ้วขบวนแห่ฯณ จุดที่กำหนดจนครบ
ทุกริ้วขบวน(บริเวณทางเข้าศาลหลักเมือง)
๑๗.๐๐ น. -นายธีรวัฒน์สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อัญเชิญถ้วยพระราชทาน
ลงจากขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ณ ด้านหน้าถนนยมจินดา
และเดินนำไปยังโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ ด้านบนเวทีกลาง
๑๘.๐๐ น. – ริ้วขบวนแห่จากทุกอำเภอ/ทุกหน่วยงานเดินทางถึงด้านหน้าเวทีกลาง
และจัดแถวขบวนแห่เรียงตามลำดับ
-ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นายกเทศมนตรีนครระยอง, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ เดินทางจากจุดชมขบวนแห่ เข้าสู่ถนนยมจินดา
ถึงบ้านอดีตเจ้าเมืองระยอง พระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา)
-ประธานพิธี พร้อมคณะเข้ากราบไหว้พระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา)
๑๙.๐๐ น. -ประธานพิธี พร้อมคณะเดินทางถึงเวทีกลาง
-วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-การแสดงพิธีเปิดงาน จำนวน ๑ ชุด
– ประธานพิธีถวายสักการะเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– พิธีกรเชิญประธานพิธี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง, นายกเทศมนตรีนครระยอง และผู้มีเกียรติ บนเวทีกลาง
รองผู้ว่า..

– ๒ –
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง(เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล) กล่าวรายงาน
– พิธีกรเชิญหน่วยงานที่ชนะการประกวดริ้วขบวนแห่ ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทาน
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตามลำดับ
– ประธานพิธีมอบรางวัลโล่ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นและองค์กรดีเด่น
ด้านวัฒนธรรม
– ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
– ประธานพิธีกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงาน
– ประธานพิธีและคณะ บันทึกภาพร่วมกัน
๒๐.๐๐ น. -เสร็จพิธี
– การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม(๔๕ นาที)
– การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย
๒๒.๐๐ น. – เสร็จสิ้นการแสดง

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

๑๖.๐๐ น. -การประกวดส้มตำลีลาประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ เวทีกลาง
๑๗.๐๐ น. -ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
เดินทางถึงท่าน้ำด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ล่องเรือชมวิถีชาวบ้านริมแม่น้ำระยอง
ล่องเรือไหว้พระ (หลวงพ่อขาว) ณ วัดโขดทิมทาราม อำเภอเมืองระยอง
– ประธานพิธี และคณะล่องเรือกลับ ณ เส้นทางเดิม
๑๗.๐๐ น. – การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โดย โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ณ เวทีกลาง
๑๘.๓๐ น. -การแสดงรำวงชาวระยอง (ย้อนยุค) โดย โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูณ เวทีกลาง
๑๘.๓๐ น. – ลงทะเบียนผู้ร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศลส่งเสริมความเป็นไทย
๑๙.๓๐ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีและนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
จังหวัดระยองเดินทางถึงเวทีกลาง
– การเดินแบบผ้าไทยการกุศล ส่งเสริมความเป็นไทย
(โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
จังหวัดระยอง)
– การแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน ๑ ชุด ๕ นาที
– เดินแบบผ้าไทยการการกุศล(ต่อ)
๒๒.๐๐ น. -เสร็จสิ้นการแสดง
วันจันทร์ที่…

-๓-

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๖๔ รูปพิธีไหว้สักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม
และพิธีปล่อยปลา
๐๖.๓๐ น. – หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีเกียรติ เดินทางถึง
ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ถนนยมจินดา
๐๗.๐๐ น. -ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ) และนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง (นางวราภรณ์เจริญศิริโชติ) เดินทางถึงบริเวณพิธีและประกอบพิธี
เรียงลำดับดังนี้
๑) พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๖๔ รูป
๒) พิธีสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม (ผลไม้สด) ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม
๓) พิธีปล่อยพันธ์ปลา ณ ท่าน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม

ภาคเย็น พิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีกลาง
๑๗.๓๐ น. – หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ เวทีกลาง
๑๘.๐๐ น. – ตั้งแถวขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะตามจุดที่กำหนด
๑๘.๐๐ น. – ผู้ร่วมพิธียืนตรงเคารพธงชาติ
– วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงชาติไทย
โดย วงลำเจียก
– การขับเสภาเทิดพระเกียรติ
โดย นายฐปกรณ์ โสธนะ
– เริ่มการแสดงรำถวายพระพร จำนวน ๑ ชุด
โดย บ้านนาฏศิลป์ (อ.สมลักษณ์ สุธรรม)
– ส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) ณ หน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามลำดับ
๑๙.๑๙ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
(วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
– ประธานพิธี ขึ้นสู่เวทีที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีวางพานพุ่มถวายสักการะ และเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ
ประธานพิธี …

-๔-
– ประธานพิธี จุดเทียนชัยและจุดต่อให้กับผู้ร่วมพิธี
เพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
– ประธานพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัย
– จุดพลุเฉลิมพระเกียรติ โดย เทศบาลนครระยอง
๒๐.๐๐ น. -เสร็จพิธี
๒๐.๐๐ น. – การแสดงดนตรีไทยเทิดพระเกียรติฯ(ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง ร่วมบรรเลงดนตรีไทยฯ)
– การแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน
๒๒.๐๐ น. – เสร็จสิ้นการแสดง
……………………………………………………………………………

บรรยากาศงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” ปี 2560

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments