หน้าแรก UPDATE การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แบ่งพื้นที่การให้บริการน้ำประปา เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แบ่งพื้นที่การให้บริการน้ำประปา เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

0
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  แบ่งพื้นที่การให้บริการน้ำประปา เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการจัดสรรพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในจังหวัดระยอง โดยถ่ายโอนผู้ใช้น้ำประมาณ 8,000 ครัวเรือน ในตำบลแกลง ชากพง กล่ำ ชากโดน และเพ (บางส่วน) ของ กปภ.สาขาระยอง ไปให้บริการโดย กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561

พื้นที่ที่ กปภ.สาขาระยอง ถ่ายโอนการบริการให้อยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ได้แก่ ต.แกลง, ต.ชากพง, ต.กร่ำ, ต.ชากโดน และต.เพบางส่วน (ในส่วนของต.เพ  (๑.) ตั้งแต่ ถ.สำเภาทองทั้งหมด เป็นต้นไป, (๒.) ตั้งแต่ ถ.สุขุมวิท-ในไร่ ฝั่งตรงข้ามร้านอาหาร ตำนานป่า เป็นต้นไป, (๓.) ตั้งแต่ ถ.หนองยายอิน เส้นบ่อบำบัดเทศบาลตำบลบ้านเพ เป็นต้นไป)

ทั้งนี้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ที่โอนถ่ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ นั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา, ขอติดตั้งมาตรน้ำประปาใหม่หรืออื่นๆ ได้ที่ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์และชำระค่าน้ำประปาให้แก่ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยสามารถชำระค่าน้ำประปาได้ที่ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๓๕ ม.๗ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง หรือตามตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของกปภ. 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่
กปภ.สาขาระยอง  : ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐
กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ : ๐๓๘-๖๖๑-๒๔๔ หรือ PWA Call Center โทร. ๑๖๖๒

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กปภ. ให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดระยองผ่าน กปภ. 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาระยอง บ้านฉาง และปากน้ำประแสร์ ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้น้ำรวมประมาณ 130,000 ครัวเรือนและคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานของภาคแรงงานตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการส่งจ่ายน้ำประปา และที่สำคัญที่สุดคือด้านการบริการประชาชน กปภ. จึงได้จัดสรรพื้นที่การบริการน้ำประปาในจังหวัดระยองใหม่ โดยการถ่ายโอนผู้ใช้น้ำจำนวนประมาณ 8,000 ครัวเรือน ในตำบลแกลง ชากพง กล่ำ ชากโดน และเพ (บางส่วน) ของ กปภ.สาขาระยอง ไปให้ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ เป็นผู้ให้บริการแทน ซึ่ง กปภ. มั่นใจว่าจะทำให้ประชาชนของทั้ง กปภ.สาขาระยอง และปากน้ำประแสร์ ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพดีมากขึ้น

นายอาวุธ สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ให้บริการประชาชนประมาณ 6,500 ครัวเรือน มีสถานีผลิตน้ำรวม 4 แห่ง กำลังการผลิตรวมกว่า 33,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรองรับการใช้น้ำประปาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ใช้น้ำอีกกว่า 8,000 ครัวเรือนในส่วนพื้นที่ตำบลแกลง ชากพง กล่ำ ชากโดน และเพ ประกอบด้วย (1.) ถนนสำเภาทองทั้งหมด (๒.) ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท-ในไร่ ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตำนานป่า (๓.) ถนนหนองยายอินเส้นบ่อบำบัดเทศบาลตำบลบ้านเพ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ จะให้บริการโดยการส่งจ่ายน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำปากน้ำประแสร์ กำลังการผลิต 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะเริ่มดำเนินการส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าใช้บริการ กปภ.สาขาใด สามารถดูได้จากด้านบนของใบแจ้งค่าน้ำประปาซึ่งจะระบุชื่อ กปภ.สาขาพร้อมเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนตั้งแต่รอบบิลที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดมั่นใจได้ว่า กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ สามารถให้บริการน้ำประปาได้ทั่วถึงและเพียงพออย่างแน่นอน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการหรือพบปัญหาการใช้บริการน้ำประปา สามารถติดต่อ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3866 1244 หรือ PWA Contact Center 1662

ที่มาข่าว :www.pwa.co.th

รอโหลดข้อความล่างสักครู่ แล้วพิมพ์ความรู้สึกของคุณได้เลย! ▼

comments